Z znanjem do boljšega zdravja

Regijsko strokovno srečanje »Kako do boljšega duševnega zdravja otrok in mladostnikov?«

24. 09. 2018

Dobro duševno zdravje je vir blaginje za vsakega posameznika in celotno skupnost, na strokovnem srečanju pa bomo še posebej izpostavili skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Namreč polovica vseh duševnih motenj, ki se javijo tekom življenja, se začne do 14. leta starosti.

Otroci in mladostniki so zaradi svojih razvojnih značilnosti najbolj ranljiva populacija, hkrati pa v njih polagamo velika pričakovanja in zahteve, na njih se vršijo pritiski industrije novih tehnologij, potrošništva in zabave. Za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja otroci in mladostniki še bolj kot nekoč potrebujejo zanesljivo oporo v družini, različnih okoljih v družbi ter okrepljeno mrežo strokovne pomoči.

Predstavili bomo nedavno sprejeti Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028, ki prinaša obsežne spremembe na področju skrbi za duševno zdravje prebivalcev Slovenije (na naslednji povezavi) in publikacijo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (na naslednji povezavi). Spregovorili bomo o trenutnem stanju na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov in predstavili nekatere oblike strokovne pomoči v zdravstveni regiji Maribor.

Vabilo in program regijskega strokovnega srečanja, ki bo potekalo v četrtek 11.10.2018, sta dostopna na naslednji povezavi.