Publikacije

Okvir ukrepanja za oblikovanje in izvajanje zdravstvenih in družbenih odzivov na problematiko drog

Predstavljena publikacija predstavlja trenutno stališče o ukrepih in dejavnikih, ki jih je treba upoštevati na posameznih stopnjah na področju prepovedanih drog. Zlasti pomembna bo za načrtovanje zdravstvenih in družbenih politik ali ukrepov na področju problematike drog, vendar se lahko uporablja tudi za odzive na nivoju posameznih primerov.

Kratki vodnik - Uporaba več drog hkrati

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Stimulansi

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Opioidi

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Nove psihoaktivne snovi

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Nemedicinska uporaba zdravil

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Kratki vodnik - Konoplja

Ta kratki vodnik je del večje zbirke vodnikov z naslovom Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog: evropski vodnik 2021. Vsak kratki vodnik vsebuje pregled vidikov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju oziroma izvajanju zdravstvenih in družbenih odzivov na posebno problematiko drog ter oceno razpoložljivih ukrepov in njihove učinkovitosti. Pri tem se upoštevajo tudi posledice za politiko in prakso.

Zbornik aktivnosti NIJZ za leto 2021 na področju staranja

Pred vami je sedmi Zbornik, v katerem so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2021. Posebno pozornost smo v letu 2021 namenili neenakostim v zdravju in soočanju starejših z epidemijo COVID-19.

Gremo se špilat

Igre za zabavo na prostem

Umrljivost v gorenjski regiji v obdobju od 2010 do 2019

Umrljivost je posreden kazalnik splošnega zdravstvenega stanja v družbi. V analizi je prikazano dogajanje med letoma 2010 in 2019 na področju umrljivosti na Gorenjskem. Predstavljeni so ključni kazalniki umrljivosti za celotno Gorenjsko regijo in posamezne upravne enote v primerjavi z nacionalnim povprečjem. Osnovni vir podatkov je bila statistična zbirka podatkov o umrlih, ki jo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, za preračune umrljivosti pa so uporabljeni podatki Statističnega urada RS o številu prebivalcev Republike Slovenije za opazovana leta na dan 1.7.