Prikaz porabe bolnišničnih zdravil v Sloveniji

Prvič je pred vami celostna publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi zdravil v bolnišnicah v Sloveniji. NIJZ od samega začetka spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil, v letu 2018 pa je prvič poskusno pripravil kratko poročilo o zdravilih, predpisanih v bolnišnicah v letu 2017. Podatke je pridobil preko Ministrstva za zdravje za nekatere bolnišnice za šest-mesečno obdobje, le v UKC Ljubljana so podatke pripravili za celotno leto 2017. Na podlagi pridobljenih podatkov je NIJZ konec leta 2018 pripravil delni pregled, ki je vključeval šest-mesečno porabo v 23-tih bolnišnicah iz vseh regij, vendar poročila ni predstavil javnosti.