Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. september 2019

  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 9. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 4 dni manj kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 4 dni več.
  • Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 8,2%, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 15,7%.
  • Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 9. 2019 čaka 35.664 oseb, kar pomeni 1.287, oziroma 3,5% čakajočih manj, kot na isti dan preteklega leta in 899, oziroma 2,6% več, kot na prvi dan preteklega meseca.
  • Nad dopustno čakalno dobo  za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 9. 2019 čaka 41.918, kar pomeni 1.061 oziroma 2,5% čakajočih manj, kot na isti dan preteklega leta in 1.086, oziroma 2,6% več, kot na isti dan preteklega meseca..
  • Največ vrst zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.
  • Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 70 % vseh čakajočih, kar je 3% manj, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 54%, kar je 3% manj, kot isti dan preteklega meseca.
  • Na naboru 25 prvih pregledov izvajalci zdravstvenih storitev v 37% ponujajo točne termine, v 57% okvirne termine ter v 6% proste sprejeme brez čakalnih dob. Pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa na naboru 379 storitev izvajalci v 26% seznamov ponujajo točen termin v 68% okvirni termin ter v 6% prost sprejem brez čakalnih dob.