Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. julij 2019

  • Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 7. 2019 kažejo, da se na izbrani nabor prvih pregledov v povprečju čaka 7 dni več kot na prvi dan preteklega meseca, na izbrani nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 11 dni več.
  • Tako pri prvih pregledih, kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, se je v primerjavi z enakim dnem preteklega leta, skupno število čakajočih povečalo. Pri pregledih za 1,5%, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 13,8%.
  • Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 7. 2019 čaka 33.047 oseb, kar pomeni 2.817, oziroma 7,9 %, čakajočih manj, kot na isti dan preteklega leta in 1.552, oziroma 4,93% več, kot na prvi dan preteklega meseca.
  • Nad dopustno čakalno dobo  za 379 izbranih terapevtsko-diagnostičnih storitev na dan 1. 7. 2019 čaka 39.114 oseb, kar pomeni 3.215, oziroma 7,6 %, čakajočih manj, kot na prvi dan preteklega meseca in 1.502, oziroma 3,99% več, kot na prvi dan preteklega meseca.
  • Največ vrst zdravstvenih storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kar velja tako za prve preglede, kot ostale terapevtsko-diagnostične postopke.
  • Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 74 % vseh čakajočih, kar je 7% več, kot na isti dan preteklega meseca. Pri ostalih zdravstvenih storitvah delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo znaša 59%, kar je 6% več, kot isti dan preteklega meseca.
  • V preteklem mesecu  je bil na izbran nabor prvih pregledov in terapevtsko-diagnostičnih storitev v čakalne sezname na novo vpisanih 74.020 oseb, medtem, ko je imelo predvideni datum termina 80.995 oseb. Glede na omenjeno razliko lahko pojasnimo celoten padec skupnega števila čakajoči v obdobju zadnjega meseca.