Z znanjem do boljšega zdravja

Proučevanje bremena otroške debelosti v Sloveniji v sklopu projekta JANPA

27. 09. 2016
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sodeluje pri projektu Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA), katerega glavni cilj je prispevati k ustavitvi naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti otrok in mladostnikov v državah članicah EU do leta 2020. JANPA prispeva k Evropskemu akcijskemu načrtu za otroško debelost 2014-2020.

Projekt sestoji iz sedmih delovnih paketov (več na naslednji povezavi). Pri tem delovni paket 4 proučuje breme otroške debelosti skozi vse življenje. Le-ta zapolnjuje vrzel med razvijanjem ekonomije, ki temelji na dokazih ter ukrepanjem pri otroški debelosti. Omenjeni delovni paket vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje na Irskem - The Institute of Public Health in Ireland - IPH IRL. Poleg Irske sodelujejo še države, ki so prikazane na spodnji sliki. Pri tem temno obarvane države na zemljevidu predstavljajo sodelujoče države v napredni stopnji projekta.

Tehnični cilji delovnega paketa 4 so:

  • opisati dolgoročni (vseživljenjski) vpliv in stroške otroške debelosti (današnjega dne)
  • zmanjšati ta vpliv v času trajanja projekta
  • oceniti koristi zmanjšane otroške debelosti za 1 % in 5 %.

Najzanesljivejše študije bremena otroške debelosti skozi vse življenje bi bile osnovane na primerljivih longitudinalnih študijah z dolgoročnim spremljanjem. Te študije so redke, zato je vpeljan kohortni simulacijski model, ki upošteva modelirane individualne vseživljenjske projekcije indeksa telesne mase (ITM). Kot prikazuje spodnja slika, model vključuje naslednje korake:

  • vzpostavitev začetne virtualne kohorte otrok, ki je reprezentativna (spol, starost in ITM vrednosti) z otroško populacijo v letu 2015,
  • modeliranje posamezne virtualne individualne ITM projekcije skozi vse življenje
  • prenos posamezne virtualne individualne projekcije v odraslo dobo

Pristop nam omogoča uporabo obstoječega vpliva, stroškov in podatkov o prekomerno telesno težkih debelih posameznikov v odrasli dobi.

Tako se trenutno proučuje zdravstvene izhode pri trenutno debeli populaciji. Izziv pa predstavlja napoved zdravstvenih izidov v odrasli dobi pri trenutno debelih otrocih. S pomočjo projekta bo v Sloveniji prvič možno izračunati breme otroške debelosti.

 

*Povzeto po virih Irskega Nacionalnega inštituta za javno zdravje The Institute of Public Health in Ireland - IPH IRL.