Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt skupnega ukrepanja Best-ReMaP

Projekt skupnega ukrepanja (Joint Action – JA)  Best-ReMaP združuje 36 partnerskih organizacij iz 24 evropskih držav.

Glavni cilji JA Best-ReMaP so prilagajanje, širjenje in izvajanje učinkovitih javnozdravstvenih intervencij in praks, ki dokazano delujejo na področju preoblikovanja živil, zmanjšanja škodljivega trženja prehrane otrokom in izboljšanja sistema javnih naročil zdrave prehrane v javnih ustanovah, ki bo prispeval k večji ponudbi bolj zdravih možnosti predelane hrane (z zmanjšanjem soli, sladkorja in maščob iz predelane hrane), ki so na voljo in ki se tržijo na trgih EU.

Po podatkih Evropske komisije je bilo namreč leta 2017 v Evropski uniji približno 15 % otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo. Približno 5 % jih je bilo debelih. Debelost v otroštvu pogosto napoveduje debelost tudi v odrasli dobi, zato naraščajoča razširjenost otroške debelosti vključuje tudi vse večjo pojavnost debelosti v odrasli dobi z vsemi povezanimi boleznimi in zapleti.

Projekt JA Best-ReMaP bo tako z razvojem novih sistemov in praks poskušal vplivati na izbiro bolj zdrave prehrane za otroke in s tem boljše zdravje v odrasli dobi.


Ime projekta: Dobre prakse na področju prehrane: reformulacija, trženje in javna naročila (angl. Joint Action on implementation of validated best practices on nutrition)

Skrajšan naslov: Projekt skupnega ukrepanja Best-ReMaP (ang. JA Best–ReMaP)

Nosilna organizacija: Nacionalni inštitut za javno zdravje (National Institute of Public Health - NIPH)

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2023

Spletna stran: bestremap.eu/

Facebook stran: Best-ReMaP EU


Gradiva in rezultati projekta:

Vsa gradiva in rezultati projekta bodo dostopni na uradni spletni strani projekta.


Projekt skupnega ukrepanja Best-ReMaP je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014-2020).