Programi

Program Svit

Program Svit

Program Svit je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki, ki deluje na nacionalni ravni od leta 2009 v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Program Skupaj za zdravje

Program Skupaj za zdravje

Vsem odraslim prebivalcem Slovenije je na voljo celovit program integrirane preventive kroničnih bolezni.

 

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Živimo zdravo

Živimo zdravo

Cilj programa je izboljšanje zdravja ter preprečevanje ali upočasnitev pojava dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, sladkorna bolezen, debelost, bolezni gibal…).

Varno s soncem

Varno s soncem

Program Varno s soncem je usmerjen k seznanjanju predšolskih otrok in šolarjev o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov in ukrepih s katerimi lahko nastanek teh posledic učinkovito preprečimo oziroma zmanjšamo.

 

Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti

Center za preprečevanje odvisnosti izvaja program pomoči odvisnikom od drog, eksperimentatorjem in občasnim uživalcem drog ter njihovim svojcem.

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot planiran proces za doseganje znanja povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem je seveda potrebno upoštevati njene zakonitosti kot dinamičen proces učenja. 

MOSA

MOSA

MOSA je nadorganizacjska entiteta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

Analiza genetične diverzitete v izolirani humani populaciji selške doline

Analiza genetične diverzitete v izolirani humani populaciji selške doline

Proučevanje izoliranih človeških populacij predstavlja raziskave fundamentalnega značaja s ciljem boljšega razumevanja genetične strukture človeških populacij in tudi v proučevanju povezanosti kulturnih faktorjev in diverzitete. Projekt daje možnost sinteze predhodnih spoznanj o populaciji Selške doline z novimi spoznanji, ki bi bila rezultat molekularno genetskih raziskav. Ta nova spoznanja bi nudila jasno sliko o genetskem profilu populacije Selške doline.

Preveč soli škodi

Preveč soli škodi

Namen programa je zmanjšati uporabo kuhinjske soli pri prebivalcih Slovenije.

To sem jaz

To sem jaz

Program promocije duševnega zdravja med mladimi.

Raziskave na področju javnega zdravja

Raziskave na področju javnega zdravja

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III

Prehrana in javno zdravje P3-0395

Prehrana in javno zdravje P3-0395

Dober tek, študent!

Dober tek, študent!

Zdrava mesta

Zdrava mesta

Raziskave na področju javnega zdravja P3-0339

Raziskave na področju javnega zdravja P3-0339

Raziskave na področju javnega zdravja P3-0339

Raziskave na področju javnega zdravja P3-0339

Program MIRA

Program MIRA

Ime programa:

Program MIRA

Ciljna skupina:

Celotna populacija, vse starosti, splošna javnost kot strokovna

Spletna stran programa:

https://www.zadusevnozdravje.si/

Opis programa:

Program MIRA je Nacionalni program duševnega zdravja, ki celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Usmerjen je v promocijo duševnega blagostanja, preprečevanje duševnih motenj, varovanje človekovih pravic in celostno skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Model zdrav življenski slog

Model zdrav življenski slog

Naš namen je vključiti vsebine zdravega življenjskega sloga v šolski prostor, na različnih ravneh – od učnega načrta do obšolskih dejavnostih, pri čemer želimo vključiti tako pedagoške delavce, starše, kot tudi zdravstvene delavce, in zagotoviti, da bo vsak slovenski otrok v času svojega šolanja deležen tudi vsebin zdravja in z njim povezanega življenjskega sloga. 

Pazi, uporabi varno!

Pazi, uporabi varno!

Kemikalije in potencialno strupene snovi ali predmeti, ki vsebujejo strupene in druge nevarne kemikalije, so danes nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, vendar njihova uporaba prinaša tudi določena tveganja tako za posameznika kot za širšo družbo.
 

Zdravje v vrtcu

Zdravje v vrtcu

Nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je v letu 2006 oblikoval program promocije zdravja v vrtcih Ljubljanske zdravstvene regije "Zdravje v vrtcu", ki ga je kasneje razširil in ga danes Nacionalni inštitut za javno zdravje uspešno izvaja skupaj z vrtci po vsej Sloveniji.

Projekti

InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

Glavni strateški cilj in dolgoročna vizija InnoRenew CoE je izkoristiti in nadgraditi sposobnosti in znanja vseh v projektu sodelujočih partnerjev in relevantnih deležnikov ter s tem ustvariti in/ali izboljšati inovativne izdelke, procese, storitve, poslovne modele in sisteme za pametno, trajnostno in sodobno grajeno okolje za vse generacije, o tem na vseh ravneh obveščati javnost, ter tako pripomoči k transformaciji Slovenije v družbo osredotočeno na trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev.

CARE

CARE

Projekt CARE je namenjen izboljšanju zdravja migrantov v državah na mestih, kjer vstopajo v Evropsko unijo, ob prehodu čez države članice in v ciljnih državah.

DEMENCA aCROsSLO

DEMENCA aCROsSLO

Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške.

InAirQ

InAirQ

Projekt InAirQ je namenjen preučevanju in določitvi vplivov onesnaženega zraka iz bivalnih prostorov na zdravje ljudi ter osveščanju o tej problematiki. 

INTENT

INTENT

Projekt SOPA

Projekt SOPA

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola.

MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih.

ANIMA

ANIMA

Aviation Noise Impact Management through Novel Approaches

Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Epidemiologija srčnega popuščanja v Sloveniji: prevalenca, hospitalizacije in umrljivost (J3-7405)

Epho

Epho

Ocena osnovnih funkcij javnega zdravja v Republiki Sloveniji

Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (L3–7538)

Trans maščobe v živilih in njihov populacijski vnos – implikacije za javno zdravje (L3–7538)

EU–JAMRAI

EU–JAMRAI

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Družbeni vidiki darovanja organov in tkiv v Sloveniji: analiza spodbujevalnih in zaviralnih dejavnikov za oblikovanje programov za doseganje vedenjskih sprememb

Pilotni model prehranskih usposabljanj

Pilotni model prehranskih usposabljanj

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Tretja slovenska nacionalna presečna raziskava bolnišničnih okužb (SNPRBO III)

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

Varnost zdravstvenega osebja pri obravnavi pacientov

V okviru projekta želimo natančneje ugotoviti obseg razširjenosti agresije nad zaposlenimi v zdravstvu in postaviti okvir za funkcionalno izobraževanje prepoznavanja agresivnega vedenja ter morebitnih možnih ukrepov.

iPAAC JA

iPAAC JA

Projekt skupnega ukrepanja o inovativnem partnerstvu za boj proti raku (iPAAC JA), ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru tretjega zdravstvenega programa 2014-2020, bo pomembno prispeval k napredku na področju obvladovanja raka. Glavni cilj projekta skupnega ukrepanja iPAAC je razvoj inovativnih pristopov, usmerjenih v napredek na področju obvladovanja raka.

JA CHRODIS-PLUS

JA CHRODIS-PLUS

Projekt JA CHRODIS-PLUS se osredotoča na pristope, ki bodo doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU.

InnoRenew CoE

InnoRenew CoE

Healthy Gateways

Healthy Gateways

SKUPNI UKREP EU HEALTHY GATEWAYS

Ugotavljanje vzrokov za hospitalizacije pacientov zaradi sladkorne bolezni – V3-1909

Ugotavljanje vzrokov za hospitalizacije pacientov zaradi sladkorne bolezni – V3-1909

JADECARE

JADECARE

EQUAL-LIFE

EQUAL-LIFE

Pharaon – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje

Pharaon – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju

Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju

ASTAHG

ASTAHG

Strengthened international health regulations and preparedness in the EU

Strengthened international health regulations and preparedness in the EU

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih

niCE-life

niCE-life

STOP

STOP

ZaPis

ZaPis

PREMS

PREMS

Moja izkušnja, naše zdravstvo
http://www.nijz.si/sl/prems

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu

Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292

Breme kaheksije in sarkopenije pri bolnikih s kroničnimi boleznimi: epidemiologija, patofiziologija in izidi - J3-9292

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) - V3-1714

Analiza podatkov o kakovosti pitne vode iz lastne oskrbe s pitno vodo ( LOPV) - V3-1714

JA Best-ReMaP

JA Best-ReMaP

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci - V3-1729

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci - V3-1729

Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19

Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19

Analize spolnega vedenja, poučenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebivalcev Slovenije - V3-1716

Analize spolnega vedenja, poučenosti, stališč in zdravja v zvezi s spolnostjo prebivalcev Slovenije - V3-1716

Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil, in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo – V3-1908

Delež bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se zdravijo brez zdravil, in delež oseb z neprepoznano sladkorno boleznijo – V3-1908

Raziskava Odkrijmo sladkorno je pomembna, saj nam bo prikazala realnejšo sliko trenutnega stanja števila neodkritih bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2.

Ocena potreb na področju duševnega zdravja v Sloveniji: razvoj, priprava in implementacija orodja

Ocena potreb na področju duševnega zdravja v Sloveniji: razvoj, priprava in implementacija orodja

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – modularne pisarne

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – modularne pisarne

Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji – V3-1902

Analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah in testiranje učinkovitosti računalniškega modela v podporo implementaciji smernic za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji – V3-1902

Mednarodni projekt IMAgiNE EURO: Izboljšanje zdravstvene oskrbe mater in novorojenčkov v evropski regiji

Mednarodni projekt IMAgiNE EURO: Izboljšanje zdravstvene oskrbe mater in novorojenčkov v evropski regiji

Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazili podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic – V3-1904

Razvoj modela za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in priprava z dokazili podprtih ukrepov za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic – V3-1904

Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov V5-1905

Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov V5-1905

CrowdHEALTH

CrowdHEALTH

Projekt CrowdHealth se osredotoča na integracijo heterogenih zdravstvenih podatkov, ki bi naj omogočili na dokazih temelječe oblikovanje zdravstvenih politik.

JA TERROR

JA TERROR

Joint Action to strengthen health preparedness and response to biological and chemical terror attacks

PARC (Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij)

PARC (Partnerstvo za oceno tveganja kemikalij)

PARC je evropski projekt, ki ga sofinancira Evropska unija (EU) v okviru zdravstvenega programa Obzorje Evropa 2021 (Horizon Europe 2021).

Šolski lonec

Šolski lonec

Spletni portal www.solskilonec.si vključuje strokovne vsebine o zdravi prehrani in telesni dejavnosti otrok in mladostnikov. Namenjena je organizatorjem prehrane v vrtcih, vodjem šolske prehrane v šolah in dijaških domovih, vodjem kuhinj, učiteljem, strokovnjakom s področja zdravstva ter splošni javnosti. Na enem mestu združuje informacije o organizirani šolski prehrani ter številne strokovne vsebine o vplivih zdrave prehrane in gibanja na zdravje.

 

Z gibanjem do zdravja

Z gibanjem do zdravja

Osveščamo splošno javnost o pomenu gibanja za zdravje in spodbujamo k izboljšanju gibalnih navad prebivalcev preko izvedbe preizkusov hoje na dva kilometra.

Arhiv

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v letu 2016 sodeloval v ciljnem raziskovalnem programu: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. NIJZ bo v letu 2016 nosilec delovnega paketa 4: Kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi.

CANCON

CANCON

Namen European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control je prispevati k izboljšavi na celotnem področju obvladovanja raka s kvalitetnim pristopom presejalnih programov, boljši integraciji na področju oskrbe raka, javno-zdravstvenemu pristopu obvladovanju raka in prizadevanju zagotavljanja vseh  vidikov preživetja, vključno z paliativno nego.

Trajanje projekta:
24. 2. 2014-23. 2. 2017

AHA.SI

AHA.SI

Namen projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) je priprava podlag za vključitev v Strategijo aktivnega in zdravega staranja.

Skupaj za zdravje

Skupaj za zdravje

Namen projekta je zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, preprečevanje in zmanjševanje bolezni, vezanih na življenjski slog, ter izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja v Sloveniji.

Trajanje projekta:
24. 9. 2013-30. 4. 2016

 

MOČ

MOČ

V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Splošni cilj projekta  MOČ - POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM je izboljšati storitve na področju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči z izobraževanji strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju, v socialnem varstvu in policiji ter z razširitvijo prakse psiholoških svetovalnic Posvet (v Ljubljani inKranju) in Tu smo zate (v Celju) v druge kraje oziroma regije v Sloveniji.

JANPA

JANPA

Joint Action on Nutrition and Physical Activity
​Skupni ukrep Evropske komisije na področju preprečevanja debelosti otrok s pomočjo ukrepov prehrane in telesne dejavnosti se je pričel izvajati septembra 2015. 

JA-ADVANTAGE

JA-ADVANTAGE

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je namenjen obširnemu in celostnemu pristopu k promociji zdravega in neodvisnega življenja v zreli starosti prebivalcev Evropske skupnosti. Projekt bo s spodbujanjem pristopa k preprečevanju starostne krhkosti v javnozdravstvenem programu prispeval k skupnemu evropskemu ukrepanju preprečevanja starostne krhkosti in oslabljenosti.  JA-ADVANTAGE predstavlja priložnost za sodelovanje in napredek k skupnim odločitvam na tem področju.

NIJZ bo na projektu skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) sodeloval pri vseh vsebinskih sklopih in hkrati vodil delovni paket 6, ki obravnava upravljanje krhkosti pri posamezniku.

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Merging statistics and geospatial information in Member States (MSGIMS)

Merging statistics and geospatial information in Member States (MSGIMS)

Odločanje na podlagi dokazov hitro postaja prevladujoč način trajnostnega razvojnega načrtovanja in je v osnovi odvisno od visokokakovostnih statističnih podatkov, ki lahko opišejo štiri-dimenzionalni prostor.

Trajanje projekta:

1.1.2016 – 31.12.2017

SMSh.eu

SMSh.eu

Namen projekta je identificirati in razumeti izzive in priložnosti evropskega povezovanja na področju zdravja, ki ga le-to predstavlja za majhne države.

Trajanje projekta:

1.9.2015-31.8.2018

Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog

Uspešno vključevanje Romov v okolje - zdrav življenjski slog

Projekt » Uspešno vključevanje Romov v okolje-zdrav življenjski slog« predstavlja smiselno širitev teh aktivnosti v ostale slovenske regije, v katerih živijo Romi.

Trajanje projekta: 1.9.2016-1.10.2018

Zdravi na kvadrat 2

Zdravi na kvadrat 2

Projekt Zdravi na kvadrat 2 – promocija zdravja na delovnem mestu v kemijski in drugih predelovalnih industrijah je projekt, v katerem poleg GZS–Združenja kemijske industrije, kot vodje projekta, sodelujejo tudi ključni deležniki za spodbujanje zdravega življenjskega sloga v lokalnem okolju: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Olimpijski komite Slovenije  združenje športnih zvez (OKS), Športna zveza Ljubljane in Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije.

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Raziskovalni projekt se je pričel oktobra 2016 in traja eno leto. Poleg NIJZ, ki vodi projekt, v njem sodelujeta še Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter Inštitut za nutricionistiko.

PARENT

PARENT

Splošni cilj projekta cross-border PAtient REgistries iNiTiative (PARENT) je podpora državam članicam pri pripravi registrov pacientov, ki bodo med seboj primerljivi in usklajeni in sicer na področjih, ki so pomembna z različnih vidikov kot npr. kronične bolezni, redke bolezni, medicinske tehnologije.

Trajanje projekta:
2. 5. 2012-1. 5. 2015

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Varna uporaba industrijske konoplje v živilih in prehranskih dopolnilih

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci in ocena možnih vplivov na zdravje zaradi ognjemetov

SPOLNOST SREDNJEŠOLCEV V SLOVENIJI: VEDENJE, ZDRAVJE, STALIŠČA (J5-5540)

SPOLNOST SREDNJEŠOLCEV V SLOVENIJI: VEDENJE, ZDRAVJE, STALIŠČA (J5-5540)

V3-1505 Analiza in razvoj področja redkih bolezni

V3-1505 Analiza in razvoj področja redkih bolezni

Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja ter kako z njimi komunicirati? L7-6806

Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem: kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja ter kako z njimi komunicirati? L7-6806

V4-1648 Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno strupenih snovi v prehranjevalno verigo

V4-1648 Standardi kakovosti tal v povezavi s prehajanjem potencialno strupenih snovi v prehranjevalno verigo

V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališča, zdravja in spolnosti II

Nacionalna raziskava življenjskega sloga, stališča, zdravja in spolnosti II

Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti

HoNCAB

HoNCAB

Projekt HoNCAB je namenjen spremljanju razvoja v bolnišničnih obravnavah nekaterih evropskih držav, članic EU ob začetku veljavnosti Direktive 2011/24/EU, ki govori o varstvu pravic in zagotavljanju kakovosti bolnikom iz držav članic Evropske Unije pri uporabi storitev zdravstvenega varstva v drugih državah članicah. Projekt spremlja začetno obdobje po uveljavitvi Direktive s pomočjo zbiranja podatkov o čezmejnih bolnikih v 7 sodelujočih državah (Italija, Francija, Slovenija, Avstrija, Malta, Madžarska, Grčija). 
 

Trajanje projekta:

1.9.2012 - 31.8.2015

EMCDDA

EMCDDA

Agencija za spremljanje pojavnosti drog v EU, ki ima svoj sedež v Lizboni, je za potrebe monitoringa vzpostavila mrežo informacijskih točk v EU. Poleg letnega poročila, izdaja s pomočjo informacijskih točk še vrsto publikacij, ki so pomembne za izobraževanje strokovnjakov in laične javnosti. Informacijske točke usklajeno spremljajo pojavnost drog v svoji državi. Pri tem uporabljajo skupne metodologije in pristope. Preko projekta je vzpostavljeno tudi spremljanje novih nevarnih snovi, ki se pojavijo na območju EU.
 

Trajanje projekta:
1. 1. 2015-31. 12. 2015

EUnetHTA JA 2

EUnetHTA JA 2

Znanstveno sodelovanje na področju HTA v Evropi. Namen JA je  prispevali k razvoju zanesljivih, pravočasnih, preglednih in prenosljivih informacij in prispevati k razvoju modela evropskega HTA. NIJZ sodeluje kot vodilni partner v WP2-Diseminacija in je član izvršnega odbora. NIJZ je aktivno vključen v strokovno delo paketov WP 4 Core Model  in WP 5 Pharmaceuticals.
 

Trajanje projekta:

1. 10. 2012-31. 3. 2016

EUHWforce

EUHWforce

Namen projekta je vzpostavitev skupne platforme za spremljanje in načrtovanje kadrov v zdravstvu, vzpostavitev metodologij in orodij za kvantitativno in kvalitativno načrtovanje in napovedovanje potreb po kadrih, spremljanje mobilnosti zdravstvenih delavcev in podpora politikam na področju delovne sile v zdravstvu.
 

Trajanje projekta:
1.4.2013 - 30.6.2016

SHIPSAN ACT

SHIPSAN ACT

Namen SHIPSAN ACT-a je zagotoviti trajno uporabo izdelkov in izvajanje zaključkov projekta SHIPSAN, ter razširitev področja delovanja za vse KBRJ grožnje v vseh vrstah ladij.

Uporabili bomo materiale, oz. rezultate projekta SHIPSAN, vprašalnike za zbiranje podatkov, internet in spletno programsko opremo za razvoj komunikacijskega omrežja in e-učenje. Pripravljene bodo intervencijske metode za doseganje posebnih ciljev.
 

Seznam Webinarjev v projektu Shipsan je dostopen na naslednji povezavi.

Trajanje projekta:

1.2.2013 - 30.4.2016

MED HISS

MED HISS

Namen je vzpostavitev sistema spremljanja vplivov onesnaženega zraka na zdravje. 

Trajanje projekta:
1. 7. 2013–30. 9. 2016

CHRODIS

CHRODIS

Projekt skupnega ukrepanja CHRODIS se osredotoča na pristope, ki bi doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU. Opredeljeni so trije ključni cilji: prepoznati dobre prakse tako pri novih pristopih kot pri tradicionalnih aktivnostih, ki naslavljajo dejavnike tveganja; prepoznati ovire za bolj učinkovite preventivne pristope pri dejavnikih tveganja (kot primer bo vzeta sladkorna bolezen); proučiti kako obravnavati multimorbidnost in druga kompleksna vprašanja pri kroničnih boleznih.

Naloga NIJZ je vodenje naloge znotraj paketa za diabetes, ki se nanaša na nacionalne programe za sladkorno bolezen. 
 

Trajanje projekta:
1. 1. 2014-31.3.2017

 

 

RARHA

RARHA

Zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola (RARHA: Reducing alcohol related harm – prvi projekt skupnega ukrepanja držav članic EU na področju alkohola)

Trajanje projekta:

1. 1. 2014 – 31. 12. 2016

eDC

eDC

Splošni cilj projekta je izboljšanje kakovosti podatkov o umrljivosti (vsi vidiki kakovosti – relevantnost, točnost, natančnost …). Specifični cilji projekta pa so: analiza trenutnega stanja zbiranja podatkov; priprava informacijskih orodij za e-potrdila o umrlih osebah; testiranje pripravljenih orodij v različnih situacijah in različnih okoljih; priprava nacionalnega plana uvedbe e-potrdila o umrlih osebah.
 

Trajanje projekta:

1.1.2014 -30.06.2016

EXPAND

EXPAND

Projekt se bo osredotočal na preverjanje uporabnosti in prilagodljivosti, kot tudi možnosti pospešenega uvajanja izdelkov nastalih v okviru pobud eZdravja, tako na nivoju EU kot v posameznih državah. Nastalo bo orodje za ocenjevanje zrelosti, uporabnosti in s tem primernosti rešitev, razvitih v posameznih projektih s poudarkom na rešitvah, ki prispevajo k vzpostavitvi informacijske infrastrukture na nivoju EU in struktur, ki omogočajo medsebojno povezovanje. EXPAND bo uporabil ugotovitve projekta epSOS.
 

Trajanje projekta:

1.1.2014 – 31.12.2015

Euro HIV EDAT

Euro HIV EDAT

Namen projekta je zagotoviti uporabno znanje za izboljšanje zgodnje diagnoze okužbe s HIV in zdravljenja med ranljivimi skupinami v Evropi.
 

Trajanje projekta:
1. 4. 2014-30. 09. 2017

CLICK FOR SUPPORT

CLICK FOR SUPPORT

Namen projekta Click for support (kliknite za podporo) je seznanitev strokovnjakov, na področju preprečevanja prepovedanih drog med mladimi, z načini komuniciranja preko spleta, saj so študije pokazale, da z ukrepi preko spleta dosežejo več mladih uživalcev prepovedanih drog, kot z neposrednim kontaktom. Strokovnjaki več držav se bodo povezali preko poslovno družabnega omrežja LinkedIn, kjer bodo s pomočjo izmenjave dobrih praks poiskali najbolj učinkovito rešitev na področju spletnega svetovanja v upanju, da to postane vsakdanja praksa.
 

Trajanje projekta:
1. 2. 2014-30. 9. 2015

 


 

 

 

SWITCH

SWITCH

Projekt SWITCH uporablja pristope za spremembo vedenja, ki spodbujajo ljudi, da namesto izberejo bolj aktiven način potovanja. Ciljna skupina so ljudje v obdobju življenjskih sprememb (npr. selitev, sprememba zaposlitve).
 

Trajanje projekta:

01. 06. 2014-31. 05. 2016

IMS

IMS

Splošni cilj projekta je izboljšati podatke in analize za pripravo kazalnikov obolevnosti v Sloveniji. Pripravljen bo pregled virov podatkov in predlogi za morebitne izboljšave s poudarkom na načinih zbiranja, novih virih in izboljšanju kakovosti.
 

Trajanje projekta:

01.12.2014- 30.11.2015

I-SEE

I-SEE

Namen projekta je okrepiti sodelovanje med sodelujočimi državami pri zaznavanju novih psihoaktivnih substanc, znotraj držav pa okrepiti sodelovanje med različnimi akterji na tem področju (zdravstvo, nevladne organizacije, policija).
 

Trajanje projekta:
05. 01. 2015-04. 01. 2017

EuroMix

EuroMix

Cilj projekta EuroMix  je razviti eksperimentalno preverjeno, stopenjsko strategijo za oceno tveganja izpostavljenosti mešanicam različnih kemikalij, ki izhajajo iz več virov v različnih življenjskih obdobjih.

Pri tem bo sodelovalo več kot 20 raziskovalnih in zdravstvenih institucij zato projekt predstavlja tudi krepitev sodelovanja med državami in institucijami s ciljem večje varnosti živil in hrane.
 

Trajanje projekta:

01.05.2015-30.04.2019

EU menu LOT 1

EU menu LOT 1

Nacionalni podatki o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah posameznih živil pri posameznih skupinah prebivalcev Slovenije so nujna osnova za svetovanje in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja, so vir raziskovalnih informacij in podpora ustvarjalcem nacionalnih politik. Slovenija se je s tem projektom pridružila skupini držav, ki po enotni metodologiji zbirajo podatke o zaužitih količinah posameznih živil pri najmlajših prebivalcih Slovenije, kar bo omogočilo tudi bolj zanesljive ocene izpostavljenosti.
 

Trajanje projekta:

9. 12. 2014-8. 06. 2019

EU menu LOT 2

EU menu LOT 2

Nacionalni podatki o prehranskih navadah, prehranskih vnosih in zaužitih količinah posameznih živil pri posameznih skupinah prebivalcev Slovenije so nujna osnova za svetovanje in spodbujanje zdravega načina prehranjevanja, so vir raziskovalnih informacij in podpora ustvarjalcem nacionalnih politik. Slovenija se je s tem projektom pridružila skupini držav, ki po enotni metodologiji zbirajo podatke o zaužitih količinah posameznih živil pri odraslih prebivalcih Slovenije, kar bo omogočilo tudi bolj zanesljive ocene izpostavljenosti.
 

Trajanje projekta:
10. 12. 2014-09. 06. 2019

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod

Raziskovanje izbranih praks v Sloveniji – zbiranje podatkov, analiza, interpretacija. Razvoj in poglabljanje sodobnega znanja, spremljanje in raziskovanje različnih vidikov krepitve in promocije celostnega zdravja vseh družinskih članov v obporodnem obdobju, razvoj pristopov in strategij (uporabniki, strokovnjaki, deležniki) z oblikovanjem priporočil.

Trajanje projekta:

1. 1. 2014 - 31.12. 2019

Prehrana in javno zdravje

Prehrana in javno zdravje

Specifična cilja raziskovalnega projekta sta: A) Razvoj orodij, zajem in obdelava nacionalnih podatkov o vnosu živil na pilotnem populacijskem vzorcu ter vzpostavitev nacionalne podatkovne zbirke o vnosu živil in hranil za različne populacijske skupine, hkrati z merjenjem in izračunom nekaterih parametrov segmentne analize telesne mase. B) Izdelan protokol za izvedbo intervencijskih programov na podlagi segmentne analize telesne mase ob hkratnem poznavanju prehranskih in drugih ključnih vedenjskih dejavnikov tveganja

Trajanje projekta:

1. 1. 2015 - 31. 12. 2018

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, stališča

Trajanje projekta:

1.1.2013 - 31.7.2016

EUnetHTA 3

EUnetHTA 3

Glavni cilj je projekta je povečati uporabo, kakovost in učinkovitost skupnega HTA dela na evropski ravni za podporo na dokazih utemeljeni trajnostni in pravični izbiri zdravstvenega varstva in zdravstvenih tehnologij ter zagotoviti ponovno uporabo v regionalnih in nacionalnih poročil in dejavnosti HTA.

Trajanje projekta:

1.6.2016-31.5.2020