Program Živimo zdravo - promocija zdravja v ruralnih lokalnih skupnostih

03. 02. 2015
V Sloveniji več kot desetletje uspešno poteka program namenjen odraslim prebivalcem ruralnih lokalnih skupnosti.

Cilj programa je izboljšanje zdravja ter preprečevanje ali upočasnitev pojava dejavnikov tveganja in kroničnih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakave bolezni, sladkorna bolezen, debelost, bolezni gibal…) preko promocije zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na sodelovanju ljudi pri izboljšanju lastnega zdravja.

Živimo zdravo je inovativen in celosten pristop spodbujanja zdravega načina življenja, ki je bil razvit in pilotno testiran v Pomurju. Izvaja se v več kot 200 lokalnih skupnosti po vsej Sloveniji. Spremembe življenjskega sloga udeležencev se kažejo predvsem na področju telesne aktivnosti in prehrane.

Prepoznali so ga tudi v tujini (WHO in National Institute for Social Marketing – Anglija). Leta 2008 je omenjeni Inštitut posnel dokumentarni film o programu Živimo zdravo, kot enem izmed  treh najbolj uspešnih programov na področju zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Program Živimo zdravo je zgodba o uspehu, ki je postala gibanje za zdrav življenjski slog.