Duševno zdravje

Program za duševno zdravje mladih To sem jaz

07. 12. 2017
Program To sem jaz, vzpostavljen leta 2001 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, izhaja iz šolske preventivne prakse in sodobnih spoznanj o mladini.

 

Usmerjen je v krepitev duševnega zdravja in osebnostne čvrstosti mladih - v razvijanje pozitivne samopodobe, socialnih in čustvenih veščin, ki mladostnike podpirajo v vsakdanjem življenju. Temelji na dveh delovnih pristopih:

  1. Izvajanje dejavnosti spletnega svetovanja: svetovalnica www.tosemjaz.net omogoča mladim anonimen, javen, hiter in preprost dostop do strokovnega nasveta. Mladim je ne voljo multidisciplinarna spletna svetovalna mreža, ki združuje več kot 70 strokovnjakov – prostovoljcev (zdravnikov različnih specializacij, psihologov, socialnih delavcev in drugih strokovnjakov). V uredništvu, ki deluje na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, skrbijo za sistem spletnega svetovanja in komuniciranja vsebin ter za sistematično kodiranje spletnih vprašanj glede na tipologijo problema ter vsebinske analize (raziskovalni vpogled v težave mladih, o katerih sporočajo). V spletni svetovalnici so od leta 2001 mladim odgovorili na več kot 40.000 vprašanj, povezanih z dilemami in stiskami odraščanja. Približno 60 odstotkov uporabnikov svetovalnice je starih od 14 do 17 let. 75 odstotkov vprašanj zastavijo dekleta.  
     
  2. Delo na področju šolske preventive: pedagoški delavci v osnovnih in srednjih šolah izvajajo preventivne delavnice po konceptu in priročniški literaturi 10 korakov do boljše samopodobe (Tacol, 2011). V slovenskih šolah je v delavnice To sem jaz na letni ravni v povprečju vključenih od 8.000 do 10.000 mladostnikov. Delavnice omogočajo razvoj socialno-emocionalnih kompetenc in so usmerjene v krepitev osebnostne čvrstosti. Cilj koncepta je, da učitelj, razrednik ali šolski svetovalni delavec v istem razredu v daljšem časovnem obdobju izvede 10 preventivnih delavnic. Mladi se v njih procesno učijo uresničevanja ciljev, reševanja problemov, asertivnosti, sprejemanja stresnih situacij, sprejemanja odgovornosti za svoje vedenje, ravnanja s čustvi in drugih življenjskih veščin.
     

Program prispeva k dvigu organizirane skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Realno samovrednotenje in socialno-čustvene kompetence delujejo kot zaščita v kriznih situacijah in povečujejo posameznikovo psihično odpornost ter prožnost pri obvladovanju vsakdanjih težav. Pozitivna samopodoba v pomembni meri določa posameznikovo zadovoljstvo z življenjem, njegovo srečo ter ščiti telesno in duševno zdravje. V letih 2017-2019 je nadgradnjo programa, vključno s celostno evalvacijo učinkovitosti modela na področju šolske preventivne prakse, podprlo Ministrstvo za zdravje.

 

Avtor in koordinator programa: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje

Kontakt: Ksenija Lekić, vodja programa, T 03 42 51 146, e-pošta: ksenija.lekic@nijz.si

Izvajalci in podporniki programa so območne enote NIJZ: OE Ljubljana, OE Koper, OE Kranj, OE Maribor, OE Murska Sobota, OE Nova Gorica, OE Novo mesto, OE Ravne na Koroškem.

Program sofinancira: Ministrstvo za zdravje RS

Program je prejemnik šestih domačih in mednarodnih nagrad


Povezave:

  • Mladinska spletna svetovalnica je dostopna na naslednji povezavi
     
  • Predstavitveni film o programu To sem jaz