Z znanjem do boljšega zdravja

Prisotnost fipronila v jajcih

13. 11. 2017
S strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) smo bili obveščeni o ugotovljeni prisotnosti fipronila v dveh vzorcih jajc nosilcev živilske dejavnosti (NŽD). Na podlagi analiznega izvida je bila na NIJZ izvedena hitra ocena tveganja, ki je pokazala, da jajca pri katerih je bila ugotovljena prisotnost fipronila, ne predstavljajo akutnega tveganja za zdravje ljudi.

Več o aktivnostih UVHVVR je dosegljivo v sporočilu za medije na naslednji povezavi.


Kaj je fipronil?

Fipronil je insekticid s širokim spektrom delovanja, ki se uporablja za zatiranje in uničevanje bolh, uši, moljev in drugih insektov. V EU je dovoljena uporaba fipronila v fitofarmacevtskih sredstvih, vendar v Sloveniji že od leta 2004 ni registrirano nobeno sredstvo s to aktivno snovjo.

Dovoljena je uporaba fipronila v biocidnih proizvodih za zatiranje mravelj, mrčesa in zajedavcev ter kot veterinarsko zdravilo za zatiranje bolh in zajedavcev na hišnih živalih, ne pa na živalih namenjenih za prehrano ljudi.

Toksikološke študije s fipronilom so pokazale, da je za poskusne živali akutno strupen po zaužitju, stiku s kožo in vdihavanju. Ne draži oči ali kože in ne povzroča alergije po stiku s kožo. Pri enkratni in ponavljajoči izpostavljenosti fipronil vpliva na živčevje podgan, miši, psov in kuncev, a učinki izginejo po prenehanju izpostavljenosti fipronilu. Vpliv na živčevje so opazili tudi pri mladičih podgan, ki so bile v času brejosti in med laktacijo izpostavljene fipronilu. V primeru dlje časa trajajoče izpostavljenosti fipronilu so pri poskusnih živalih ugotovili škodljive učinke še na jetrih in ščitnici. Na podlagi rezultatov toksikoloških študij sklepamo, da fipronil ne povzroča raka in ni mutagen. več informacij najdete na naslednji povezavi.

Kakšni so znaki akutne zastrupitve s fipronilom pri ljudeh?

V primeru akutnih zastrupitev (npr. nepravilna uporaba veterinarskih zdravil in biocidov) so se pri ljudeh pojavili glavobol, slabost, bruhanje, omotica, mravljinčenje v izpostavljenih predelih telesa, tesnoba s telesnim nemirom in krči. Znaki akutne zastrupitve so bili pri večini zastrupljencev blagi in prehodnega značaja.

Ali uživanje jajc, onesnaženih s fipronilom, lahko predstavlja tveganje za zdravje?

Nemški inštitut za vrednotenje tveganja (BfR) je doslej najbolj obširno ocenil akutno tveganje za pojav škodljivih učinkov na zdravje ljudi zaradi uživanja jajc, onesnaženih s fipronilom. Pri oceni so kot najslabši možni primer upoštevali najvišjo izmerjeno količino fipronila v jajcih in piščančjem mesu v Evropi in podatke o zaužitih količinah teh živil. Tveganje so ocenili za populacijo otrok starih od dve do štiri leta in za odraslo populacijo.

Ocenili so, da pri odraslih občasno uživanje onesnaženih jajc in piščančjega mesa ne predstavlja tveganja za pojav škodljivih učinkov, medtem ko bi občasno uživanje onesnaženih jajc lahko predstavljalo tveganje za zdravje otrok. To je bilo sicer ugotovljeno le za en vzorec jajc, v katerem je bila izmerjena najvišja koncentracija fipronila, medtem ko uživanje piščančjega mesa ne predstavlja tveganja za zdravje otrok. Podrobnejše informacije najdete na naslednji povezavi.

Na BfR so ocenili tudi tveganje za zdravje pri dolgotrajnem uživanju s fipronilom onesnaženih jajc in predelanega piščančjega mesa (celotna ocena je na voljo v angleškem jeziku na naslednji povezavi). Pri oceni so upoštevali 75-ti percentil izmerjenih koncentracij fipronila v jajcih in piščančjem mesu, ter evropske podatke o uživanju jajc, kokošjega mesa in procesiranih živil, pripravljenih iz živil kokošjega izvora, ki lahko vsebujejo fipronil.

Ugotovili so, da ob upoštevanju najvišje porabe živil, ki bi lahko bila onesnažena s fipronilom, izpostavljenost otrok (2-4 leta) fipronilu dosega 40 % vrednosti sprejemljivega dnevnega vnosa (ADI) za ta pesticid, izpostavljenost odraslih pa 12 % ADI. Pri izračunih so upoštevali precej višjo vsebnost fipronila, kot je bila izmerjena v vzorcih slovenskih jajc. Za Slovenijo podatka o količini zaužitih jajc in kokošjega mesa še nimamo. Pri oceni izpostavljenosti so bile uporabljene najvišje porabe živil v državah EU. Sklepamo, da v izračunu upoštevani podatki pokrivajo tudi stanje v Sloveniji.

Kakšne so aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)?

NIJZ spremlja in strokovno podpira aktivnosti za zaščito zdravja ljudi Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kakšne so aktivnosti Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)?

UVHVVR nadzira in spremlja varnost živil v vseh segmentih verige z hrano (»od vil do vilic«) z namenom varovanja zdravja ljudi.

Kaj lahko storite sami?

Če bi bilo ugotovljeno, da obstaja možnost prenosa onesnaženih jajc v Slovenijo, bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprožila postopke, po katerih bodo potrošniki o tem nemudoma obveščeni.