Moj življenjski slog

Priročnik Smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah

04. 02. 2016
Priročnik Smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah – Zdravje skozi umetnost je možno uporabiti samostojno ali skupaj z izborom umetniških del, ki jih prinaša priročnik Skozi umetnost o zdravju …) in so ga pripravili na Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah za pedagoške delavce – Zdravje skozi umetnost so prvi tovrstni priročnik pri nas, ki predvsem pedagoškim delavcem (pa tudi vsem drugim, ki delajo z otroki in mladostniki) nudi smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih vsebinah tudi s pomočjo različnih umetniških vsebin oz. umetniških del. Priročnik izpostavlja predvsem izzive, ki se pojavijo, ko želimo zdravstveno problematiko mladim predstaviti s pomočjo umetniških del, in so pomembni z vidika zdravstvene stroke. Zelo pomembno je, da se kompleksnejših in zahtevnejših problematik ne lotevamo prezgodaj, na neprimeren način ali nestrokovno. Pomembno je, da so otroci ali mladostniki na obravnavo določene tematike ustrezno pripravljeni že pred branjem/ogledom/poslušanjem določenega dela, po samem branju/ogledu/poslušanju pa se je treba z njimi pogovoriti. Še posebej je treba biti pozoren na odziv otrok in mladih ter jim nuditi varno okolje za izražanje njihovega doživljanja.