Bivalno okolje

Priporočila za ravnanje z azbestnimi odpadki ob čistilnih akcijah

11. 09. 2018
Ob čistilnih akcijah pogosto naletimo tudi na azbestne odpadke.

Azbestna vlakna so rakotvorna, predvsem njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Zato azbestnih odpadkov, niti manjših količin, ne odstranjujemo, če nismo  posebej ustrezno opremljeni. Otroci naj v nobenem primeru ne pobirajo azbestnih odpadkov.

Katere  vrste  azbestnih  odpadkov  najdemo:  odsluženo  strešno  kritino,  gradbene  odpadke  z azbestnimi  tesnilnimi  masami,  smolami,  lepili,  azbestne  opeke,  azbestne  betone,  ostanke azbestno   cementnih   vodovodnih   in   kanalizacijskih   cevi,   kolena,   peči   (s   tesnilnimi   in izolacijskimi  masami),  talne  obloge z  azbestno  izolacijo,  vinaz  plošče,  različne  izolacijske materiale, tesnila, paste, kite, fasadne plošče, stropne azbestne obloge, čisti azbest v obliki tkanine ali ometa, zavorne obloge, toplovodne kotle...

odslužena azbestno
cementna kritina (salonitke)

vinaz plošče, linoleji z
azbestnimi vlakni

azbestne tkanine 
 


Tudi, če manjše količine azbestnih odpadkov pobiramo sami, potrebujemo ustrezno osebno varovalno opremo (varovalno delovno obleko s pokrivalom za enkratno uporabo (na primer kombinezon tyvec), delovne gumijaste rokavice, gumijaste škornje, obrazno masko s filtrom P3 za varovanje dihal).

Osebna varovalna oprema je potrebna ne le za lastno varnost, ampak tudi zato, da na obleki, koži, laseh, obrazu, ne prenašamo azbestnih vlaken okrog in domov ter s tem izpostavljamo še drugih oseb, zlasti otrok.

V kolikor nismo ustrezno opremljeni, azbestnih odpadkov ne pobiramo. O prisotnosti azbestnih odpadkov obvestimo organizatorja čistilne akcije.

 

Azbestna vlakna so v okolju neuničljiva. Nevarno je vsako azbestno vlakno. Azbestnih vlaken s prostim  očesom ne vidimo, zato se velikokrat ne zavedamo nevarnosti, ko jih vdihavamo. Od izpostavljenosti do morebitnega pojava bolezni, je lahko zelo dolga doba, tudi več desetletij.


Če kadarkoli, tudi izven čistilnih akcij, v naravi odkrijemo odložene azbestne plošče ali z njimi nasute poti, kolovoze, o tem sporočimo na Inšpektorat RS za okolje in prostor.

 

Pripravili:  delovna  skupina  na  nalogi  osveščanja  o  azbestu:  NIJZ  v  sodelovanju  z  UKC  Ljubljana  -  KIMDPŠ  in Salonit Anhovo d.d.

 

Datoteke: