Sporočila za javnost

Požar v Rušah - priporočila prebivalcem

14. 06. 2019
Danes zjutraj smo bili obveščeni, da je zagorelo na deponiji avtomobilskih pnevmatik v naselju Bezena, občina Ruše. Požar je bil hitro obvladan in je že pogašen. Gorela je manjša količina odpadkov, na prizorišču požara so predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter mobilna enota Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki je naredila meritve zraka in požarne vode. Vzeli so tudi vzorce odpadkov iz deponije.

Do znanih rezultatov meritev svetujemo, da prebivalci upoštevajo spodaj navedena priporočila. O morebitnih dodatnih priporočilih bomo javnost ažurno obveščali.

Priporočila za prebivalce:

  • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
  • Če ste bili izpostavljeni snovem, ki so nastajale pri požaru, odstranite prah in onesnaženo obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z milom in velikimi količinami vode. Obrišite se in ponovno izperite.
  • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.
  • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom.
  • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.
  • Priporočamo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim.
  • Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnažene s sajami in bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, zavržete. Ostale vrtnine in sadje pred zaužitjem  temeljito operite.
  • Če je mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).