Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila lokalne skupnosti za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 pitne vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb

23. 10. 2015
Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06- 4.člen

Lokalna skupnost naj prebivalcem, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov, ki zagotavljajo manj kot povprečno 10 m3 vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 oseb priporoči, da v primeru utemeljenega suma, da pitna voda predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi:

Poleg zgornjih priporočil za ravnanje, lahko prebivalci, omenjenih lokalnih skupnosti, upoštevajo tudi druga priporočila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz večjih sistemov za oskrbo pitne vode: