Sporočila za javnost

18.-25. november: Evropski teden testiranja na HIV

18. 11. 2016
Od 18. do 25. novembra poteka vseevropska kampanja Evropski teden testiranja na HIV. Njen namen je osveščanje prebivalstva in zdravstvenega osebja o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja HIV-a pod skupnim sloganom "Testiraj. Zdravi. Prepreči."

Za uspešnejše odkrivanje HIV-a je potrebno k testiranju v večji meri pritegniti tudi zdravstvene delavce. Zdravnik okužbo s HIV prepozna na podlagi klinične slike (predvsem bolezni, ki opredeljujejo aids) in okužbo potrdi s krvnimi preiskavami. Testiranje priporočamo tudi v skupini tistih, ki imajo za okužbo s HIV tvegano vedenje.


Po kriterijih razširjenosti epidemije HIV-a, ki jih določata UNAIDS in Svetovna zdravstvena organizacija, se Slovenija še zmeraj uvršča v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije, kjer se HIV še ni pomembno razširil v nobeni podskupini prebivalstva. S HIV živi manj kot ena oseba na 1000 prebivalcev, kar je relativno malo v primerjavi z ostalimi državami v Evropski uniji. Najpogostejši način prenosa v Sloveniji je podobno kot drugod v Evropski uniji z nezaščitenimi spolnimi odnosi, največje breme okužbe pa nosijo moški, ki imajo spolne odnose z moškimi.

 Čeprav nam je uspelo ohraniti eno najnižjih stopenj epidemije v Evropi, delež oseb s HIV v Sloveniji narašča. V primerjavi s preteklimi leti beležimo letos izrazit porast novoodkritih primerov HIV-a. Do konca septembra 2016 je bilo prijavljenih 55 primerov novih diagnoz, kar nakazuje, da bo letos do konca leta prijavljenih več novih diagnoz kot kadarkoli prej. Porast je verjetno odraz v povprečju bolj tveganega spolnega vedenja med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, kot tudi okrepljenega testiranja oz. odkrivanja HIV-a med njimi, v kar je bilo v zadnjih letih vloženo veliko naporov.

Več informacij v letnih in četrtletnih poročilih o okužbi s HIV je dostopnih na naslednji povezavi

Kako se HIV širi

Do okužbe s HIV najpogosteje pride pri spolnih odnosih z okuženo osebo in ob izpostavljenosti okuženi krvi ali krvnim pripravkom, predvsem pri souporabi okuženih igel ali brizg pri injiciranju prepovedanih drog. Možen je tudi prenos z okužene matere na otroka med nosečnostjo, v času poroda ali po porodu z dojenjem. Okužba preko sline, znoja, solz ali pika okuženega komarja ni znana.

Preprečevanje okužb

Okužbo lahko preprečite z varnim spolnim vedenjem, to so spolni odnosi z enim samim zvestim spolnim partnerjem, ki je neokužen. Sicer tveganje lahko zelo zmanjšamo s pravilno uporabo kondomov pri vsakem spolnem odnosu. V primeru nezaščitenega spolnega odnosa s HIV pozitivno osebo je možna zaščita z zdravili po izpostavitvi v obdobju do 72 ur. Mogoča je tudi zaščita pred izpostavitvijo, t. i. preekspozicijska profilaksa, ko neokužena oseba zaščitno prejema nekaj zdravil, ki jih uporabljamo tudi za zdravljenje. Pri injiciranju nedovoljenih drog je potrebna individualna uporaba igel, pri tetoviranju, prebadanju ali akupunkturi pa morajo biti inštrumenti vedno pravilno sterilizirani.

Pomembnost zdravljenja okužbe s HIV

Okužba s HIV je zaenkrat še neozdravljiva, vendar je z zgodnjim odkrivanjem okužbe in sodobnim zdravljenjem mogoče dolgoročno preprečevati, da okužba napreduje v resna obolenja. Pravočasno doživljenjsko uživanje ustreznih zdravil omogoča kakovostno življenje in skoraj normalno pričakovano življenjsko dobo.

Testiranje na HIV

Vsakdo, ki ima spolne odnose z okuženo osebo, se lahko okuži s HIV. S HIV se lahko okužijo tudi injicirajoči uživalci drog, ki souporabljajo pribor za injiciranje. Zato je testiranje na HIV še posebej smiselno okrepiti med mladimi in pri osebah, ki imajo večjo možnost izpostavljenosti HIV-u, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, med osebami, ki uporabljajo droge ter med osebami, ki pogosto menjavajo spolne partnerje.

 

Dodatne informacije o možnosti testiranja na HIV

Testiranje na HIV je najširše dostopno in ne za zdravnika ne za uporabnika ne predstavlja dodatnega finančnega bremena. Zdravstveni domovi, zasebni zdravniki oziroma izvajalci s koncesijo, socialnovarstveni zavodi, ki so sami izvajalci splošne ambulante oziroma otroškega ali šolskega dispanzerja ter bolnišnice za programe splošnih ambulant, ginekoloških dispanzerjev, ginekoloških ambulant, ambulant za bolezni dojk in zdravljenje borelioze lahko obračunavajo posebej testiranje HIV v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje.

Na razpolago je tudi anonimno brezplačno testiranje na HIV ter hepatitisa B in C na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Testiranje je dostopno tudi na posebnih testirnih mestih po vsej Sloveniji.