Alkohol

Prepoved popivanja na javnih površinah, ki niso določene za točenje alkoholnih pijač, je lahko učinkovit ukrep

24. 10. 2012
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pozdravljamo ukrep prepovedi popivanja na javnih površinah, ki niso določene za točenje pijač. Ukrep, ki so ga v zadnjih letih sprejele nekatere slovenske občine, namreč jasno sporoča, da popivanje ni splošno sprejemljivo.

Gre za ukrep, ki sodi med ukrepe alkoholne politike, ki omejujejo dostop do alkohola, ti pa so dokazano učinkoviti. Obstajajo dokazi o tem, da prepoved pitja na javnih površinah, ki niso določene za točenje alkoholnih pijač, vpliva na zmanjšanje nekaterih posledic škodljive rabe alkohola, med njimi predvsem na zmanjševanje števila prometnih in drugih nesreč, ki se zgodijo pod vplivom alkohola. Ukrep ima lahko pozitiven vpliv tudi z vidika preventive na področju alkoholne problematike pri mladih, pri čemer ga je treba povezovati z drugimi preventivnimi ukrepi, kot je na primer omogočanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa, zlasti ob večerih. Ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa pri mladostnikih povečuje možnost, da ne bodo pili alkohola. Več prostorov, ki bi bili namenjeni aktivnemu druženju med mladimi, pa so v raziskavi IVZ-ja, kot ukrep za zmanjševanje pitja alkohola med mladimi, predlagali tudi sami mladostniki.
 

Mladostniki so bolj ranljiva skupina
Mladostniki so še posebej ranljiva skupina - v tem posebnem razvojnem obdobju, ko se možgani še razvijajo in prihaja do hormonskih sprememb, je ranljivost za razvoj odvisnosti večja. Raziskave kažejo, da mladostniki, ki začnejo s pitjem pri nižji starosti, bolj verjetno s pitjem tudi nadaljujejo in imajo večje tveganje, da postanejo od alkohola tudi odvisni.

Stanje ukrepa v Sloveniji in predlogi občinam
Občine, ki so sprejele podoben odlok, so: Kranjska GoraVranskoPtujJeseniceVelenjeŽirovnica, PoljčaneKrško in Kranj. V kranjskem odloku o javnem redu je popivanje opredeljeno kot zaužitje več kot dveh enot alkohola ob eni priložnosti, kar pomeni več kot 2 dl vina ali 0,5 l piva ali 0,6 dl žganja ali 0,5 l mošta.

Za uspešno izvajanje ukrepa je pomembno, da občine natančno opredelijo, za kakšno prepoved gre, kaj pomenijo izrazi pitje alkohola in popivanje ter natančno določijo nadzor na izvajanjem ukrepa. Predlagamo tudi, da občine poleg sprejemanja tovrstnega odloka podpirajo tudi druge aktivnosti za zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, pa tudi aktivnosti za zaščito posebej ranljivih skupin (npr. brezdomci). Med njimi so ključne aktivnosti promocije zdravega življenjskega sloga, aktivnosti preventive in zgodnje prepoznave tveganega in škodljivega pitja alkohola ter aktivnosti, ki omogočajo uspešno obravnavo oseb, ki imajo težave z alkoholom in njihovih svojcev. Občine morajo svojim prebivalcem omogočati zdrave izbire in aktivno preživljanje prostega časa.
 

Stanje ukrepa v drugih državah
Ukrep prepovedi popivanja v parkih in na ulicah so sprejeli v več državah. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije imajo ukrep prepovedi popivanja v parkih in na ulicah na ravni odločitve posamezne občine urejen na Nizozemskem, v Latviji, Islandiji, Nemčiji, Belgiji, Avstriji in Italiji. Popolno prepoved popivanja v parkih in na ulicah imajo zakonsko določeno na Norveškem in Poljskem ter v Litvi, Romuniji in Estoniji, delno (za posamezne alkoholne pijače ali za posamezne javne površine) pa na Hrvaškem, Češkem, Finskem, Madžarskem, Irskem, Slovaškem in Švedskem, na Cipru in Malti ter v Španiji in Veliki Britaniji.
 

Za uspeh potrebujemo celovito alkoholno politiko in bolj kritičen odnos do opijanja
Za zmanjševanje tveganega in škodljivega pitja alkohola en sam ukrep ni dovolj, za zajezitev problema je nujna celovita alkoholna politika. To pomeni, da mora država, ki želi biti uspešna pri zmanjševanju tveganega in škodljivega uživanja alkohola, sočasno vpeljevati več ukrepov. Kot najbolj učinkoviti so se izkazali ukrepi zmanjševanja (fizične in finančne) dostopnosti do alkohola, kamor sodijo ukrepi poviševanja trošarin in cen alkohola, in ukrepi prepovedi nakupa alkohola na določenih krajih in ob določenih urah. Med najbolj učinkovitimi so še ukrepi, ki omejujejo in/ali prepovedujejo oglaševanje in različne oblike tržnega komuniciranja alkohola (npr. pospeševanja prodaje, umeščanja izdelkov, pokroviteljstva, donatorstva) ter ukrepi, ki preprečujejo vožnjo pod vplivom alkohola. Če ob vseh teh ukrepih dodamo še druge ukrepe alkoholne politike (npr. preventivno-promocijske programe, zgodnjo prepoznavo in svetovanje tveganim pivcem), smo lahko uspešni. Na NIJZ, si skupaj z Ministrstvom za zdravje, regionalnimi zavodi za zdravstveno varstvo in nekaterimi drugimi akterji alkoholne politike prizadevamo za sprejetje zakonodaje, ki bo podpirala izvajanje celovite alkoholne politike.

Poleg celovite alkoholne politike pa je pomemben tudi odnos nas vseh do alkohola. Odnos prebivalcev neke družbe do alkohola se povezuje z načinom pitja, zato je pomembno, da smo do opijanja kritični. Na NIJZ zato podpiramo ukrep prepovedi popivanja na javnih površinah, saj nam ta jasno sporoča, da popivanje ni splošno sprejemljivo. To sporočilo pa je v naši kulturi z vidika zmanjševanja tveganega in škodljivega pitja alkohola zelo pomembno.

 

Priloge:

Tabela s pregledom stanja, ki jo je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija je dostopna na naslednji povezavi;
Podatki NIJZ o porabi alkohola so dostopni na naslednji povezavi;
Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC), ki vsebuje poglavje o trendih v pitju alkohola med mladostniki je dostopna na naslednji povezavi;
Mednarodno poročilo raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) najdete na naslednji povezavi
MOSA: Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkohola (pregled raziskav, akterjev in preventivnih programov s področja problematike alkohola, pregled dogajanja pri nas in v svetu glede te problematike) na naslednji povezavi.

Naslovi in kontaktne številke, kjer najdete pomoč v primeru težav z alkoholom na naslednji povezavi.
 

Pripravili: Delovna skupina za problematiko alkohola NIJZ