Z znanjem do boljšega zdravja

Pregled zaznanih dogodkov s področja nalezljivih bolezni in drugih dogodkov, ki lahko predstavljajo tveganje za javno zdravje v letu 2015

15. 09. 2016
Grožnje lahko predstavljajo stare in nove nalezljive bolezni, izbruhi nalezljivih bolezni, pandemije, pojav odpornih sevov povzročiteljev, bioterorizem in drugi dogodki.

Pravočasna zaznava in obravnava izbruhov nalezljivih bolezni in drugih dogodkov je ena od pomembnih nalog, ki jih opravlja epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)  v sodelovanju in vključevanju zdravstvene službe na vseh nivojih od lokalne do nacionalne ter številnih drugih služb (šolstvo, veterina ...). Pripravljenost za obvladovanje groženj, ki jih predstavljajo nalezljive bolezni in drugi nenadni ali nenavadni dogodki temelji na hitrem in učinkovitem odkrivanju, zaznavanju in preiskovanju ter učinkovitih preventivnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje. Medsebojna izmenjava informacij med laboratoriji, zdravniki in zavodi s področja javnega zdravja in drugimi zavodi so ključnega pomena za proces odločanja in ukrepanja. Dogodke spremljamo neprekinjeno in o njih poročamo dnevno, tedensko, mesečno ali letno, odvisno od vrste nalezljive bolezni oziroma ocene tveganja, ki je osnova  za  izvajanje učinkovitih preventivnih ukrepov. V zbirnem poročilu, ki ga pripravimo enkrat tedensko,  posredujemo  vse, v preteklem tednu zaznane dogodke, širšemu krogu strokovne javnosti in drugim deležnikom. 

Letno  poročilo o zaznanih dogodkih na ozemlju Slovenije, kot tudi dogodkih, ki so se zgodili v mednarodnem prostoru, je dosegljivo na naslednji povezavi.