Kajenje

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja v Sloveniji

23. 03. 2020

Elektronske cigarete (EC) so novejši izdelki, namenjeni dovajanju nikotina, ki imajo pomemben vpliv na področje uporabe tobaka, nadzora nad tobakom in zasvojenosti z nikotinom. Zdravstveni delavci in svetovalci za pomoč pri opuščanju kajenja so pomemben, verodostojen in zaupanja vreden vir zdravstvenih informacij, tudi o škodljivosti kajenja, opuščanju kajenja in EC. Tuje raziskave kažejo, da se znaten delež zdravstvenih delavcev sooča z vprašanji pacientov in svetuje pacientom glede različnih tem v zvezi z EC.

Znanstvena monografija prikazuje stališča, prepričanja, znanje, različne prakse in svetovanje glede EC med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja. Temelji na prvi raziskavi v Sloveniji iz tega področja, ki smo jo izvedli v letih 2018/19. V raziskavi ugotavljamo, da anketirani zdravstveni delavci redko preverjajo uporabo EC pri svojih pacientih. Približno tretjina je že prejela vprašanja glede EC od svojih pacientov, najpogostejše teme vprašanj so bile glede varnosti oziroma škodljivosti EC, njihove vloge v opuščanju kajenja in vsebnosti aerosola. Znatni deleži anketiranih so izrazili zaskrbljenost glede EC, kot glavni razlog za zaskrbljenost so navedli pomanjkanje podatkov o vplivih dolgoročne uporabe EC na zdravje. Znanje anketiranih zdravstvenih delavcev o EC je omejeno, njihovi glavni viri o EC so odvisni, s konfliktom interesov.

Rezultate raziskave smo uporabili kot osnovo za pripravo izobraževalnih gradiv in izobraževanj o EC za zdravstvene delavce ter priporočila za nadaljnje aktivnosti na tem področju.

Publikacija je dosegljiva na nasledji povezavi.