Z znanjem do boljšega zdravja

Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju

16. 05. 2017
Ta pravilnik določa izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju oziroma zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, neželenih učinkih po cepljenju, ki se nanašajo na vsa opravljena cepljenja, ne glede na plačnika, in o zdravstvenih napakah pri cepljenju.

Izšel je Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju (Uradni list RS, št. 24/2017, dne 12.5. 2017)

S tem pravilnikom, ki bo začel veljati 27.5. 2017 in določa izdajanje potrdil, vodenje evidenc in zagotavljanje podatkov o cepljenju oziroma zaščiti s specifičnimi imunoglobulini, neželenih učinkih po cepljenju, ki se nanašajo na vsa opravljena cepljenja, ne glede na plačnika in o zdravstvenih napakah pri cepljenju, ni uvedenih nikakršnih dodatnih zadolžitev zdravnikov, ki izvajajo cepljenje niti finančnih posledic.

Obenem je bil v Uradnem listu RS, št. 24/2017, dne 12.5. 2017 objavljen tudi Pravilnik o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2017 s prilogo »Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2017«, ki v III. poglavju določa pogoje in način izvedbe programa cepljenja, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv in specifičnih imunoglobulinov.

Oba predpisa sta nadomestila sedanji Pravilnik o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni (Uradni list RS, št. 16/99, 58/01, 50/05 in 92/06), ki preneha veljati.


Pojasnila k nekaterim členom

  • Vsa opravljena cepljenja je treba vpisati v knjižico o cepljenju ali izdati potrdilo, ki mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani v knjižici. Obrazec za potrdilo ni predpisan. (3. člen)

Po opravljenem cepljenju je potrebno evidentirati podatke, navedene v 1. odstavku 3.člena Pravilnika o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju, kar ni novost, ampak je določal že  prejšnji predpis. Podatke o opravljenem cepljenju je potrebno evidentirati  v elektronski obliki, saj je s 1.1.2017 pričel z delovanjem Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO), kamor se samodejno prenašajo in zbirajo vsi podatki o opravljenih cepljenjih. Izvajalci zdravstvenega varstva morajo poskrbeti, da bodo imeli v okviru eZdravja, poleg elektronske rešitve za e-recept, e-napotnico idr. tudi varno povezavo z eRCO. Skrbniki programskih rešitev pri izvajalcih so po enotni metodologiji prilagodili zaledne sisteme tako, da ti omogočajo poenoteno beleženje podatkov o vseh opravljenih cepljenjih. V kolikor izvajalec še nima e-rešitve (varna pot prenosa recepta, napotnice, podatkov o cepljenju itd.), naj se obrne na svojega skrbnika programskih rešitev, ki bo poskrbel za to. Glede tehnične vključitve v eRCO lahko pošljejo vprašanja tudi na podporo eZdravja: tel: 0802445; podpora@ezdrav.si;

Izvajalci, ki še nimajo vzpostavljenega elektronskega evidentiranja opravljenih cepljenj in prenosa podatkov v eRCO, evidentirajo podatke o opravljenih cepljenjih v zdravstveno dokumentacijo osebe. (3. člen)

  • Zdravniki zagotavljajo podatke o sumu na neučinkovitost cepiva (6. člen) tako, da prijavijo nalezljivo bolezen v skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in definicijo za prijavo. Kot že do sedaj ob prijavi posredujejo tudi podatek o cepljenju proti tej bolezni. NIJZ izvede epidemiološko poizvedovanje in opredeli neučinkovitost (odpoved cepljenja) pri osebi, ki je dokazano zbolela za boleznijo, proti kateri je bila cepljena v skladu s priporočili. (6. člen)   
  • Podatke o vseh opravljenih cepljenjih in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini zdravniki zagotavljajo preko spletne aplikacije cepljenje.net http://www.cepljenje.net/, kjer so objavljena tudi navodila. Ko bo na vseh cepilnih mestih zagotovljen prenos podatkov v eRCO, bo poročanje preko spletne rešitve cepljenje.net lahko prenehalo. (7. člen)
  • Podatke o neželenih učinkih po cepljenju in zaščiti s specifičnimi imunoglobulini zdravniki sporočajo Centru za nalezljive bolezni NIJZ na način in z obrazcem, ki je objavljen na spletni strani http://www.nijz.si/sl/obrazci-za-zdravnike-ki-izvajajo-cepljenje

Ko bo na vseh cepilnih mestih zagotovljen prenos podatkov o neželenih  učinkih po cepljenju  v eRCO, bo poročanje z dosedanjim  obrazcem lahko prenehalo. (8. člen)


Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju (stran 3522) je objavljen na naslednji povezavi.