Kajenje

Poziv tobačnim uvoznikom - poročanje o tobačnih izdelkih

08. 01. 2016
V skladu z določbami Direktive 2001/37/EC in Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (UL RS, 26/2003, 17/2006) mora proizvajalec oziroma uvoznik tobačnih izdelkov enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje zdravja RS (po novem Nacionalni inštitut za javno zdravje) posredovati:
  • seznam sestavin in količine sestavin, uporabljenih pri proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v tobačnem izdelku, začenši z najtežjo;
  • izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem delovanju in vrsti;
  • toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje, upoštevajoč med njimi kakršnekoli učinke odvisnosti;
  • rezultate meritev vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida na cigareto.

Prosimo, da nam podatke za leto 2015 posredujete najkasneje do 31.3.2016 na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, ga. Helena Koprivnikar.

Vljudno Vas prosimo, da poročate v skladu s priporočili Evropske komisije, ne glede na dejstvo, da ta način poročanja sicer ni pravno zavezujoč. Prevod vodnika za poročanje objavljamo na spletni strani Inštituta na naslednji povezavi, na kateri je objavljen poziv k poročanju, objavljen pa je tudi na spletni strani Evropske komisije na naslednji povezavi.

Zaželeno je, da podatke predložite v elektronski obliki in v dvojniku (če so na CD, DVD).

Podatki bodo v roku, določenem s Pravilnikom o rokih in načinu obveščanja iz pristojnosti inštituta v zvezi z meritvami vsebnosti in sestavinami tobačnih izdelkov, posredovani Evropski komisiji in Ministrstvu za zdravje RS in v ustreznem obsegu tudi na voljo slovenski javnosti.