Hrup

Poziv osnovnim in srednjim šolam za sodelovanje v mednarodnem natečaju na temo ozaveščanja o hrupu

17. 02. 2017
Evropska zveza za akustiko (EAA) se je odločila, da bo Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu odslej obeležila s širšo akcijo, da bi s tem še povečala zanimanje evropskih državljanov za hrup.

Glavni namen usklajenih aktivnosti je javnost bolje seznaniti z najnovejšimi in preverjenimi znanstvenimi informacijami o učinkih hrupa na zdravje in počutje ljudi. Posebna pozornost bo posvečena mladim, ki so med bolj ranljivimi prebivalci.

EAA pri obeleževanju s številnimi prireditvami, ki so namenjene celotni družbi, sodeluje že vrsto let. Različni dogodki so bili do sedaj običajno organizirani neodvisno v posameznih društvih zveze za akustiko. V letošnjem letu pa bo EAA sodelovala z Evropsko komisijo in Evropsko agencijo za okolje, da bi skupaj spodbudili in usklajevali posebne aktivnosti med društvi za akustiko (Slovensko društvo za akustiko) , evropskimi in nacionalnimi organi, šolami, muzeji, društvi, ki se ukvarjajo s hrupom ipd. K aktivnostim se priključuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

V letošnjem letu EAA začenja svoje aktivnosti ozaveščanja o hrupu s panevropskim natečajem za osnovne in srednje šole ZVOKI IZ MOJEGA OKOLJA. 

Sodelujoči iz osnovnih šol bodo ustvarjali ročne izdelke, kot so risbe, fotografije, krpanke, kolaže in podobno. Izdelki se morajo nanašati na zvoke in hrup, ki so značilni za okolje, v katerem prebivajo.

Sodelujoči iz srednjih šol bodo posneli AVDIO posnetek ali pa AVDIO-VIDEO posnetek, ki naj vsebuje posnete zvoke (oziroma zvoke in podobe), ki so značilni za kraj, kjer bivajo.


Podrobna pravila natečaja so dostopna na naslednji povezavi.

Priloga k pravilom natečaja - Prijavnica (v angleškem jeziku)


Svoje prispevke posredujte z oznako »NATEČAJ Zvoki iz mojega okolja« na naslov: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

ali po elektronski pošti: okoljskihrup@nijz.si

Rok za oddajo prispevkov je 31. marec 2017

Za vse podrobnejše informacije smo vam na razpolago na elektronskem naslovu: sonja.jeram@nijz.si

Mednarodni dan ozaveščanja o hrupu je namenjen ozaveščanju javnosti o vplivu hrupa na zdravje ljudi po vsem svetu. Že od leta 1996, ko je pobudo zanj dal Center za sluh in komunikacijo,  ga različne države obeležujejo zadnjo sredo v mesecu aprilu. V Sloveniji bomo ta dan obeležili že sedmo leto zapored in prvič v usklajeni akciji, ki jo koordinira Evropska zveza za akustiko.

Vse informacije o aktivnostih bodo zbrane in predstavljene na spletni strani Evropske zveze za akustiko