Sporočila za javnost

Požar v Podskrajniku - aktualne informacije in napotki prebivalcem

27. 06. 2019
Spodaj objavljamo aktualne informacije in nasvete za prebivalce glede varovanja zdravja po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku.

27. junij 2019

Rezultati analiz mivke, odvzete v Vrtcu Martina Krpana v Cerknici, ter rezultati analiz vzorcev solat v Cerknici in Begunjah, so pokazali, da so tako mivka kot vrtnine in sadje, ki niso vidno onesnaženi, varni za uporabo. S sajami onesnažene pridelke zavrzite, če jih še niste. 

Podrobnejše informacije najdete na naslednji povezavi.


24. junij 2019

Požarna voda na območju Podskrajnika odstranjena in ni več bojazni za iztok v okolje

Po požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici v četrtek 13. 6. 2019, so se sinoči končala dela z odstranjevanjem požarne vode, ki se je po požaru v nabrala v kanalu za meteorne vode. Civilna zaščita je ta konec tedna požarno vodo izčrpala iz kanala. V prihodnjih dneh bo sledilo čiščenje sedimentov v kanalu.

Prav tako se je potrdilo, da pitna voda na zajetju Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan), črpališču RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in zajetju Malni ni ogrožena. Vsi rezultati meritev pri virih pitne vode, ki jih Agencija RS za okolje (ARSO) dnevno izvaja na več merilnih mestih, niso pokazali prisotnosti onesnaževal. Kljub temu se monitoring ARSO nadaljuje.  


20. junij 2019

Glede na pridobljene podatke analiz vode in ugotovljeno prisotnost onesnaževal (stiren, benzen, PAH) v odpadnih gasilnih vodah pri gašenju požara v podjetju Fragmat sta NIJZ in ARSO v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje Krasa ZRC SAZU ugotovila, da obstaja možnost, da pride do onesnaženja pitne vode na treh virih: 
-        zajetje Rak Rak (za Hotel Rakov Škocjan), 
-        črpališče RŠ 3/94 (CŠOD Rakov Škocjan) in 
-        zajetje Malni. 
 V torek, 18. 6. 2019, je bil za vira Rak Rak in vrtino RŠ3/94 podan ukrep omejene uporabe vode.  Za dolgoročno zagotavljanje ustrezne pitne vode, smo danes  temu ukrepu dodali priporočilo namestitve učinkovitih filtrov (z vključeno stopnjo čiščenje z aktivnim ogljem).  S tem izrazito preventivnim ukrepom bo zagotovljena varnost za zdravje uporabnikov vode, saj preprečuje onesnaženje vodnega vira in vstop te vode v sistem. Gre torej za trajnejšo rešitev preprečevanja onesnaženja vode na omenjenih virih.  

Za zajetje Malni ARSO izvaja spremljanje onesnaževal v vodi, da bomo ob morebitni zaznavi takoj sprožili ustrezne ukrepe za zagotovitev oskrbe z ustrezno kvaliteto pitne vode. Rezultati dosedanjih vzorčenj (površinski tok Raka v Rakovem Škocjanu – Velik iin Mali naravni most, izviri v Kotličih, vrtina RŠ-3/94, izvir Malenščice, Cerkniščica  - Dolenja vas, izviri Ljubljanice) kažejo, da so vsebnosti parametrov, ki jih lahko povežemo s požarom, pod mejo določljivosti.
Takoj po prejetju strokovne ocene Inštituta za raziskovanje Krasa ZRC SAZU o hitrostih pretakanja podzemnih vodnih tokov na prizadetem območju, z razponi hitrosti ter oceno, kdaj bi onesnaženje lahko doseglo Rakov Škocjan ter vodarno Malni, bomo predlagali nadaljnje ukrepe. Ob zaznanih odstopanjih ali morebitni negotovosti bo takoj sprožen ustrezen mehanizem priprave vode za zagotavljanje največje varnosti omenjenega vodnega vira.

Sicer svetujemo, da še naprej upoštevate včeraj izdana priporočila, ki jih najdete spodaj.


19. junij 2019

NIJZ je v preteklih dneh opravil vzorčenje vrtnin in mivke v peskovnikih, rezultate še čakamo. Svetujemo, da še vedno izvajate sledeče preventivne ukrepe:

 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognete, dokler ta območja niso očiščena.
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda. Za lastnike kapnic velja, da pred padavinami preusmerijo vodo iz onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in tako preprečijo njeno onesnaženje. Če je  do onesnaženja že prišlo, naj vode ne uporabljajo za pitje ali pripravo hrane. Opozarjamo tudi na priporočilo za področje vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak, da uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na tem območju lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane (kuhanje, pranje živil). Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica.
 • Priporočamo čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami, če še niso bile očiščene. Čiščenje izvedemo z vodo in detergentom.  Če je le mogoče, onesnaženo vodo zberemo in ustrezno deponiramo (po posvetu s komunalno službo).
 • Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržete, če jih še niste. Ostalih vrtnin in sadja pa ne uživajte do objave rezultatov analiz.
 • Priporočamo, da se gibanje otrok na prostem omeji na čiste oz. očiščene in utrjene površine. Odsvetujemo gibanje na travi in igranje v peskovnikih, ki niso bili zaščiteni, in sicer do rezultatov analiz, ko bomo podali nadaljnja priporočila.

NIJZ bo še naprej spremljal situacijo na tem območju in javnost sproti obveščal o morebitnih novih ukrepih.


18. junij 2019

Vse od požara v podjetju Fragmat pristojne službe opravljajo terenske preglede in stalno spremljajo situacijo v okolju. Odpadne vode, ki so nastale ob gašenju, bi lahko zaradi kraškega terena dosegle pomemben vodni vir za Postojno (Malni).

Da bi pravočasno zaznali in preprečili morebitno onesnaženje pitne vode, je ARSO vzpostavil več merilnih mest, kjer dnevno vzorči. Eno mesto je v Rakovem Škocjanu, od koder bi po predvidevanjih Instituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU morebitno onesnaženje iz Rakovega Škocjana do črpališča Malni v trenutnih hidroloških razmerah potovalo en dan in pol.

Prve analize vzorcev v Rakovem Škocjanu, odvzetih v soboto in nedeljo, 15. in 16. 6., niso pokazale onesnaženja. Jutri, 19. 6., bodo znani najnovejši rezultati analize meritev vode na opazovalnem merilnem mestu v Rakovem Škocjanu, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Če bodo analize pokazale onesnaženost vode, bo Civilna zaščita opozorila KOVOD Postojna, ki upravlja vodovod, da sprejme varnostne ukrepe za zaščito pitne vode. NIJZ bo na osnovi rezultatov po potrebi izdal nova priporočila za prebivalce.

Danes, 18. 6., sta ARSO in NIJZ izdala priporočilo za področje vrtine RŠ 3/94 in zajetja Rak Rak, da uporabniki Centra za šolske in obšolske dejavnosti Rakov Škocjan in hotela Rakov Škocjan ter uporabniki, ki imajo na tem območju lastno oskrbo z vodo, vode ne pijejo in ne uporabljajo za pripravo hrane (kuhanje, pranje živil). Priporočilo je preventivne narave in velja do preklica.


14.6.2019

13.6.2019 zvečer smo bili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) obveščeni o požaru v podjetju Fragmat. Po prejemu obvestila se je predstavnik NIJZ odpravil na prizorišče požara in opravil terenski ogled. 

V Fragmatu je zagorelo v četrtek okoli 20. ure. Sprva je ogenj zajel glavni stroj, nato pa se je še požar razširil na skladišče. Na prizorišču požara so bili prisotni predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO), ekološkega laboratorija civilne zaščite, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Požar so gasilci po nekaj urah omejili, kljub temu pa je v zrak ušlo veliko dima.

V zraku je bilo veliko dražečih snovi, ki povzročajo draženje očesne veznice, kašelj, slabost, draženje dihal. Poleg tega pa tudi rakotvorne snovi, zato so bili vsi ukrepi naravnani, da se ljudje izognejo vdihavanju dima.

Danes bo Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano (NLZOH) v koordinaciji z NIJZ na terenu odvzel vzorce vrtnin ter mivke iz peskovnikov izpostavljenih vrtcev oz. šol.

Priporočila za prebivalce:

 • Če ste na zadimljenem območju oziroma v prostoru, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu, se z njega čim prej umaknite.
 • Ves čas upoštevajte sprotna navodila ekip za reševanje oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
 • Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni snovem, ki so nastajale pri požaru, odstranite prah in onesnaženo obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z milom in velikimi količinami vode. Obrišite se in ponovno izperite.
 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.
 • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom.
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.
 • Priporočamo čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim In so vidno onesnažene s sajami. Čiščenje izvedemo z vodo in detergentom.  Če je le možno onesnaženo vodo zberemo in ustrezno deponiramo.
 • Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavržete. Ostalih vrtnin in sadja pa ne uživajte do objave rezultatov analiz.
 • Priporočamo, da se gibanje otrok na prostem omeji na čiste oz. očiščene in urejene površine. Odsvetujemo gibanje na travi in igranje v peskovnikih, ki niso bili zaščiteni in sicer do rezultatov analiz, ko bomo podali nadaljnja navodila. 
 • Če je mogoče, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).
 • priporočamo čiščenje (spiranje) ulic in cest v naselju v kolikor so prisotni delci, ki so posledica dimnega oblaka, odpadno vodo je potrebno deponirati na posebnem prostoru

   

NIJZ bo še naprej spremljal situacijo na tem območju. Na spletni strani objavljamo tudi splošna preventivna priporočila  za prebivalce.