Z znanjem do boljšega zdravja

Požar v Kočevju - aktualne informacije in napotki prebivalcem

13. 05. 2022
Spodaj objavljamo aktualne informacije in nasvete za prebivalce glede varovanja zdravja po požaru v podjetju Melamin v Kočevju.

13. 5. 2022

Dan po požaru v podjetju Melamin v Kočevju objavljamo nadaljnja priporočila prebivalcem:

 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se tem območjem izognete, dokler niso očiščena.
 • Priporočamo čiščenje vseh površin, ki jih je dosegel dim in so vidno onesnažene s sajami (zunanje okenske police, klopi, mize, stoli, otroška igrala…), v kolikor le-to še ni bilo izvedeno. Čiščenje izvedemo z vodo in detergentom.  
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda. Za lastnike kapnic velja, naj pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode. 
 • Priporočamo, da vrtnine, ki so že primerne za uživanje, na območjih, ki so bila izpostavljena dimu in sajam, zavržete, ker bi bile lahko onesnažene. Priporočamo, da na teh območjih zavržete tudi koprene za prekrivanje vrtnin.
 • Pred igro otrok na travi in v peskovnikih svetujemo, da travo pokosite in zavržete, v peskovnikih pa mivko zamenjate. Tlakovane površine, kjer se igrajo otroci, sperite z vodo.
 • Po igranju otrok zunaj bodite pozorni in nadzorujte, da otroci ne dajejo rok v usta in da si po igri temeljito umijejo roke.

12. 5. 2022

12. 5. 2022 zjutraj je zagorelo v podjetju Melamin v Kočevju. Gasilci so požar gasili že od jutranjih ur. Zaradi onesnaženosti zraka je veljalo priporočilo, da se prebivalci zadržujejo doma in zaprejo okna. Z namenom varovanja zdravja je bistvenega pomena, da se prebivalci izognejo vdihavanju dima, ter preprečujejo vstop dima v notranje prostore.

Na prizorišču požara so bili prisotni predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO), ekološkega laboratorija civilne zaščite, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Požar so gasilci po nekaj urah omejili.

Splošna priporočila za prebivalce:

 • Ves čas upoštevajte priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Izogibajte se prizadetih območij!
 • NE ZADRŽUJTE SE V BLIŽINI POŽARA! Če ste na zadimljenem območju oziroma v prostoru, kjer je mogoče zaznati vonj po dimu, se z njega čim prej umaknite. Dokler se nahajate na takšnem območju, za zmanjšanje izpostavljenosti zaščitite dihala (npr. z obrazno masko, ki dobro tesni) in kožo z oblačili.
 • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom. V primeru pekočega občutka na koži odstranite oblačila in se umijte z vodo in milom, pri pekočinah na sluznici le to izpirajte s čisto tekočo vodo.
 • Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni materialom, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in kontaminirano obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z velikimi količinami mila in vode. Obrišite se in ponovno izperite.
 • Če je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj, smrad po požaru, priporočamo zadrževanje izven območja ali v zaprtih prostorih. Zadrževanje v zaprtih prostorih je začasna rešitev, saj se koncentracije onesnaževal v zraku v notranjih prostorih tudi pri zaprtih oknih in vratih počasi izenačijo s koncentracijami zunaj.
 • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo dokler ta območja niso očiščena.
 • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin, tekočin, ki so povezane s požarom in čim bolj zmanjšajte izpostavljenost izpustom v zrak tako, da se gibljete proti vetru ali stran od ognja oz. pogorišča.
 • Delce, ki so lahko dodatno onesnaženi z organskimi in anorganskimi snovmi, lahko tudi zaužijemo. Med drugim se namreč posedajo tudi na sadje in zelenjavo ter na rastline, ki so krma za živali. Z dežjem se spirajo tudi v tla, tako bi se lahko preko podtalnice onesnažila tudi pitna voda. Priporočamo, da vrtnin in sadja, ki bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, ne uporabljate. Navedena priporočila veljajo tudi za ostale plodove do objave nadaljnjih navodil ter s tem povezanih morebitnih drugačnih napotkov oziroma novih priporočil.
 • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.

 

NIJZ bo še naprej spremljal situacijo na tem območju. Na spletni strani objavljamo tudi splošna preventivna priporočila za prebivalce ob požaru.