Z znanjem do boljšega zdravja

Poročilo o vrednotenju izvajanja resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010

25. 02. 2015
Inštitut za varovanje zdravja RS je v letu 2010 opravil vrednotenje Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005−2010, ki je imela tri ključne stebre: varnost živil, uravnoteženo prehranjevanje in lokalno trajnostno oskrbo s hrano. Vrednotenje je bilo opravljeno kot notranje naknadno vrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov omenjene politike.

Ključne ugotovitve:

  1. Cilji in ukrepi na vseh področjih so bili načeloma dobro opredeljeni. Ukrepi, sprejeti na vladni ravni, so omogočili večjo usklajenost medresorskega delovanja.
  2. Cilji na področju varnosti hrane so bili doseženi najbolj uspešno, po uspešnosti izvedbe sledijo cilji na področju lokalne trajnostne oskrbe s hrano. Omenjena politika je imela nekoliko manjši doseg pri spremembi prehranskih navad, saj je petletno obdobje prekratko za večje tovrstne spremembe.
  3. Vrednotenje učinkov politike je bilo zaradi pomanjkanja podatkov možno izvesti le v omejenem obsegu.

 

 

Celotno poročilo je dostopno na naslednjem naslovu.