Sistem zdravstvenega varstva

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v letu 2014

08. 12. 2015
Glavni namen analize podatkov o porabi zdravil je podati informacijo o preskrbi z zdravili, opozoriti na velik pomen in vlogo odgovornega predpisovanja zdravil in s tem osveščati o kakovostnem zdravljenju z zdravili ter vplivati na sprejetje ukrepov za strokovno utemeljeno porabo zdravil in učinkovito porabo sredstev za zdravila. Metodologija spremljanja predpisovanja zdravil nam omogoča tudi mednarodno primerljivost podatkov.

V letu 2014 je bilo izdanih preko 17 milijonov receptov v vrednosti 432 milijonov EUR. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju prejel 8,32 recepta s predpisanimi zdravili v vrednosti 210 evrov. V letih 2004 do 2014 je število izdanih receptov poraslo za 18,8 %. Med letoma 2012 in 2013 se je je zmanjšala vrednost izdanih zdravil v EUR za 0,73 % (od 454.396 EUR do 451.082 EUR), trend upada se kaže tudi v letu 2014 (4,16 %).

Poraba zdravil narašča v vseh skupinah zdravil, razen v skupinah zdravil za bolezni kože in podkožnega tkiva, za bolezni sečil in spolovil ter spolnih hormonov, za sistemsko zdravljenje infekcij, zdravil z delovanjem na novotvorbe in imunomodulatorjev in za bolezni mišično-skeletnega sistema. Trend upada porabe je opazen predvsem v skupinah zdravil za bolezni sečil in spolovil ter spolnih hormonov in za bolezni mišično-skeletnega sistema.

Število receptov je bilo v letu 2014 največje z zdravili v skupinah:

Czdravila za bolezni srca in ožilja (26,9 % vseh receptov)
Nzdravila z delovanjem na živčevje (18,8 % vseh receptov)
Azdravila za bolezni prebavil in presnove (12,1 % vseh receptov)
Mzdravila za bolezni mišično-skeletnega sistema (7,2 % vseh receptov)
Jzdravila za sistemsko zdravljenje infekcij (6,7 % vseh receptov)
Rzdravila za bolezni dihal (6,2 % vseh receptov)

Obstajajo razlike v predpisovanju zdravil iz posameznih skupin ATC klasifikacije po regijah in spolu.

Bolezni prebavil in presnove (skupina A)

Povprečno je bilo na 1.000 prebivalcev predpisanih 1.154 receptov za bolezni prebavil in presnove za ženske in 817 receptov za moške, največ v zasavski regiji (1.465 receptov za ženske in 1.035 za moške), najmanj pa v gorenjski regiji (1.062 receptov za ženske in 726 receptov za moške).

Bolezni srca in ožilja (skupina C)

Povprečno je bilo predpisanih 2.324 receptov bolezni srca in ožilja za ženske in 2.070 receptov za moške. Pri ženskah je bilo predpisanih največ receptov v pomurski regiji, pri moških v zasavski, sledita spodnjeposavska regija in jugovzhodna Slovenija. Najmanj receptov je bilo predpisanih za moške na gorenjskem in za ženske v osrednjeslovenski regiji.

Bolezni živčevja (skupina N)

Povprečno je bilo predpisanih 1.918 receptov za zdravila z delovanjem na živčevje za ženske in 1.148 receptov za moške, pri obeh spolih največ v pomurski regiji, sledita zasavska in podravska regija pri ženskah ter zasavska in koroška regija pri moških. Najmanj receptov je bilo predpisanih tako za ženske kot  za moške v osrednjeslovenski regiji. 

 

Datoteke: