Alkohol

Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola

19. 05. 2016
S pregledom podatkov o porabi alkohola, umrljivosti in hospitalizacij zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov želimo dobiti vpogled v problematiko, bralcu predstaviti razširjenost in obsežnost problematike ter ugotoviti morebitna odstopanja v primerjavi s podatki iz prejšnjih let.

Publikacija je razdeljena na dva dela: v prvem delu je predstavljen kazalnik poraba alkohola, v drugem delu pa zdravstvene posledice zaradi alkoholu stoodstotno pripisljivih vzrokov.

ISSN številka za »Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola«: 2463-9788