Z znanjem do boljšega zdravja

Zakoni in predpisi

Na področju nalezljivih bolezni in cepljenja obstajajo zakoni in predpisi, ki določajo organizacijo in ureditev spremljanja, obvladovanja ter odzivanja na pojav kot tudi nadzorovanja pojavljanja nalezljivih bolezni in s tem zagotavljajo varovanje in ohranjanje zdravja prebivalstva.

Na tej povezavi lahko s pomočjo iskalnika najdete državne predpise, objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, in predpise, sprejete in objavljene pred letom 1991.

Na tej povezavi je omogočeno tudi iskanje po mednarodnih pogodbenih in nepogodbenih aktih, ki jih je Republika Slovenija ratificirala oziroma nasledila.

SKLEP št. 1082/2013/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES najdete na naslednji povezavi.

Publikacijo International Health Regulations (2005), najdete na naslednji povezavi.

 

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 16.05.2017

Pravilnik o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 18.02.2015

Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 18.02.2015

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 18.02.2015

Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 18.02.2015

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB)

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 18.02.2015

Odlok o določitvi nalezljive bolezni - MRSA

Preberi več