Z znanjem do boljšega zdravja

Platforma za izmenjavo dobrih praks na področju javnega zdravja

Intervencij na področju javnega zdravja je vedno več, prav tako pa je vse večja tudi raznolikost akterjev, ki jih razvijajo in izvajajo – od vladnih in nevladnih do tržno usmerjenih organizacij. Ker je večina intervencij na področju javnega zdravja finančno podprta z državnimi sredstvi, je nujno razviti merila, ki bodo pomagala tako financerjem kot tudi uporabnikom razlikovati kakovostne in učinkovite od neučinkovitih ali celo škodljivih intervencij. Kakovostne in učinkovite intervencije na področju javnega zdravja bodo prispevale k povečevanju zdravja prebivalcev v državi, ne da bi pri tem povzročale poglabljanje neenakosti v zdravju.


PUBLIKACIJA MERILA ZA VREDNOTENJE INTERVENCIJ NA PODROČJU JAVNEGA ZDRAVJA ZA NAMEN PREPOZNAVANJA IN IZBIRE PRIMEROV DOBRIH PRAKS

 

Namen publikacije je predstaviti merila za vrednotenje intervencij1 za namen prepoznavanja in izbire dobrih praks na področju (javnega) zdravja2, ki jih lahko razumemo kot smernice za snovanje, načrtovanje, oblikovanje in izvajanje različnih intervencij. Z njimi želimo izboljšati kakovost dela vseh organizacij, ki razvijajo in izvajajo aktivnosti s področja varovanja in krepitve zdravja, preprečevanja bolezni in podaljševanja ter izboljševanja kakovosti življenja. Ob tem smo upoštevali obstoječe pristope na evropski ravni,3 jih prilagodili in nadgradili glede na slovensko okolje.

 

 


 
VPRAŠALNIK ZA VREDNOTENJE INTERVENCIJ
 
Vprašalnik za vrednotenje intervenci je dostopen na naslednji povezavi (.doc).