Razumevanje vprašanj o zdravju

12. 12. 2018
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje se ukvarjamo z različnimi raziskavami in preventivnimi programi s področja zdravja in počutja prebivalcev Slovenije. V letu 2019 bomo izvajali nacionalno anketno raziskavo o zdravju in zdravstvenem varstvu med prebivalci Slovenije, starimi 15 let in več. Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS) predstavlja glavni vir uradnih podatkov o zdravstvenem stanju prebivalcev Slovenije, o pogostosti uporabe različnih zdravstvenih storitev in življenjskem slogu, povezanim z zdravjem odraslih prebivalcev Slovenije. Podatki, pridobljeni z anketo, so mednarodno primerljivi, saj so jo vse države članice Evropske Unije po uredbi dolžne izvajati.

NIJZ je v okviru svojih javno-zdravstvenih nalog anketo izvedel že v letih 2007 in 2014, zato bo izvedba v letu 2019 pripomogla k preučevanju trendov v zdravju, zdravstvenem varstvu in življenjskem slogu, povezanim z zdravjem odraslih, in tudi k zagotavljanju prvih podatkov o nekaterih vidikih zdravja, ki do sedaj še niso bili vključeni v anketo o zdravju in zdravstvenem varstvu. V decembru 2018 izvajamo kvalitativno raziskovanje ustreznosti novih anketnih vprašanj, ki smo jih povzeli iz mednarodnega vprašalnika. Naš namen je preveriti ustreznost in razumljivost teh vprašanj in jih na podlagi odgovorov sodelujočih izboljšati tako, da bodo kar najbolj jasna in razumljiva.
 
Del kvalitativnega preučevanja ustreznosti novih anketnih vprašanj predstavljajo tudi spletni kognitivni intervjuji med osebami, povabljenimi k sodelovanju. Vabljenje k sodelovanju je potekalo prek socialnih omrežij in vabil po elektronski pošti. Vprašalnik o razumevanju vprašanj ne vsebuje osebnih podatkov. Ker pa se sodelujočim želimo zahvaliti za trud, jim je ponujeno skromno darilce - v tem delu pa zbiramo osebne podatke (ime, priimek, naslov) z namenom pošiljanja darila sodelujočim (v kolikor se za to odločijo).
 
Spletna anketa je na voljo na povezavi:
 
Varovanje osebnih podatkov
- Vsi podatki, zbrani s to raziskavo, bodo popolnoma zaupni in skrbno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 67/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU 2016/679). Osebni podatki se bodo uporabljali izključno za namen pošiljanja daril sodelujočim, ki to želijo.
- NIJZ varovanju osebnih podatkov namenja posebno pozornost in upošteva vso veljavno zakonodajo na tem področju.
- Dostop do osebnih podatkov ima le nekaj pooblaščenih oseb, ki raziskavo vodijo in so tudi pravno odgovorne za varovanje vaših podatkov. Po zaključku zbiranja podatkov bodo podatki o identiteti vseh sodelujočih uničeni. Vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na vop@nijz.si.