Raziskava o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti – PREMs 2018

26. 11. 2018
Izvajamo pilotno raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti (PREMS 2018).

V zdravstvenem sistemu v Sloveniji zbiramo veliko podatkov o tem, kako dobro ali slabo sistem deluje, le malo informacij pa je na voljo o tem, kako se počutijo pacienti in kaj bi pacienti spremenili, da bi sistem deloval bolje. Zato Nacionalni inštitut za javno zdravje na pobudo Ministrstva za zdravje izvaja raziskavo o izkušnjah pacientov z obravnavo v specialistični ambulanti. Namen raziskave je spremljati kakovost zdravstvenih obravnav z vidika pacientov, kar pomeni, da o izkušnjah z zdravstvenimi obravnavami vprašamo neposredno paciente.

V Sloveniji se nacionalna raziskava za področje specialističnih ambulant izvaja prvič. Številne evropske države so čedalje bolj osredotočene na vlogo pacienta kot osrednje točke v zdravstvenem sistemu, kar se kaže tudi pri njihovi večji vključenosti pri odločanju in ocenjevanju zdravstvenega procesa. To želimo doseči tudi v Sloveniji, zato je mnenje vsakega pacienta zelo pomembno.

Raziskava se izvaja med pacienti, ki so imeli v zadnjih 6 mesecih obravnavo v specialistični ambulanti. Raziskava je popolnoma anonimna, v nobenem koraku ne razpolagamo z imenom in priimkom pacienta. Zdravstveni izvajalec nikakor ne bo imel vpogleda do odgovorov pacienta, prav tako pacientovo (ne)sodelovanje nima vpliva na njegovo nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

Osebe po zaključku obravnave pri zdravniki specialistu prejmejo kuverto z anketnim vprašalnikom in obvestilno pismo, v katerem so informacije o raziskavi. Za dostop do spletne ankete je potrebno uporabiti geslo, ki je navedeno v pismu.
Do spletne ankete se dostopa preko spletnega naslova:

https://anketa.nijz.si/prems