Koledar objav za leto 2017

09. 01. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje v letu 2017 napoveduje objave podatkov po posameznih tematskih področjih, ki so podrobneje predstavljena v preglednici.

Opozarjamo tudi na "interaktivni koledar" vseh pooblaščenih izvajalcev državne statistike, ki se nahaja na spletnih straneh Statističnega urada RS (SURS).

Naslov objaveDatum objaveReferenčno obdobje
Zdrava leta življenja in drugi kazalniki pričakovanega trajanja zdravja31.05.20172015
Vzroki smrti29.09.20172016
Registrirana poraba alkohola29.09.20172016
Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru bolnišničnih obravnav29.09.20172016
Lekarniška dejavnost in poraba ambulantno predpisanih zdravil29.09.20172016
Izvajalci zdravstvene dejavnosti 29.09.20172016
Nezgode (poškodbe) pri delu29.09.20172016
Upravičena odsotnost z dela (bolniški stalež)29.09.20172016
Anketa »Z zdravjem povezan vedenjski slog«15.11.20172016
Stanje na področju prepovedanih drog29.11.20172016
Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru ambulantnih obravnav na primarni ravni in specialistično ambulantnih obravnav15.12.20172016