Koledar objav podatkov v letu 2016

30. 12. 2015
Nacionalni inštitut za javno zdravje v letu 2016 napoveduje objave podatkov po posameznih tematskih področjih, ki so podrobneje predstavljena v preglednici.

Opozarjamo tudi na "interaktivni koledar" vseh pooblaščenih izvajalcev državne statistike, ki se nahaja na spletnih straneh statističnega urada RS: www.stat.si/statweb/glavnanavigacija/podatki/koledar-objav.

Naslov objave

Datum objavereferenčno obdobje

Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu

31.03.20162014

Zdrava leta življenja in drugix kazalniki pričakovanega trajanja zdravja

30.04.20162014

Vzroki smrti

30.09.20162015

Registrirana poraba alkohola

30.09.20162015

Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru bolnišničnih obravnav

30.09.20162015

Lekarniška dejavnost in poraba ambulantno predpisanih zdravil

30.09.20162015

Izvajalci zdravstvene dejavnosti 

30.09.20162015

Nezgode (poškodbe) pri delu

30.09.20162015

Upravičena odsotnost z dela (bolniški stalež)

30.09.20162015

Stanje na področju prepovedanih drog

30.11.20162015

Zdravstveno varstvo prebivalcev v okviru ambulantnih obravnav na primarni ravni in specialistično ambulantnih obravnav

15.12.20162015