Z znanjem do boljšega zdravja

Podaljšanje Javnega poziva 1 za izbor zunanjih strokovnjakov, ki bodo imenovani za regijske odgovorne zdravnike specialiste pediatrije v okviru Programa ZDAJ

16. 11. 2021
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravljalca Programa ZDAJ na podlagi Pravilnika o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur.L.RS št. 75/21) ter Pravilnika o javnih pozivih NIJZ, objavlja podaljšanje Javnega poziva za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo imenovani za regijske odgovorne zdravnike specialiste pediatrije v okviru Programa ZDAJ.

S pozivom želi NIJZ oblikovati bazo zunanjih strokovnjakov za imenovanje regijskih odgovornih zdravnikov specialistov pediatrije (v nadaljevanju ROZSP) v okviru Programa ZDAJ.

NIJZ upravlja Program ZDAJ skladno z usmeritvami Programskega sveta ter v sodelovanju z delovnimi skupinami in ROZSP. Glede na določilo Pravilnika, NIJZ imenuje ROZSP na podlagi javnega poziva. Cilj javnega poziva je tako vzpostaviti bazo zunanjih strokovnjakov, iz katere bo NIJZ imenoval ROZSP za vsako regijo za izvajanje regijske koordinacije Programa ZDAJ ter nalog, opredeljenih v tem javnem pozivu.

K prijavi na javni poziv vabimo zdravnike specialiste pediatrije ali šolske medicine, ki delujejo na področju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v posamezni zdravstveni regiji1.

Skupno bo imenovano trinajst ROZSP, in sicer po en predstavnik iz vsake zdravstvene regije razen iz mariborske in celjske, kjer bosta imenovana po dva predstavnika ter ljubljanske regije, kjer bodo imenovani trije predstavniki. Eden od imenovanih ROZSP bo opravljal še vlogo koordinatorja.

Rok za oddajo prijav je podaljšan, in sicer do 28.11.2021, do 23.59. Vlog, ki bodo prispele po preteku tega roka, komisija ne bo upoštevala.

Izpolnjeno vlogo pošljite na elektronski naslov zdaj@nijz.si pri čemer morajo biti vse izjave in obrazci lastnoročno ali digitalno podpisani in pripeti k prijavi v pdf obliki.

Datoteke:

1.      Besedilo podaljšanja javnega poziva »Regijski odgovorni zdravniki specialisti pediatrije« 

2.      Prijavni obrazec 

3.      Merila za ocenjevanje prijav 

[1] Upoštevane so regije Območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (OE NIJZ). NIJZ ima svoje enote v vseh devetih zdravstvenih regijah po celi Sloveniji, seznam občin, ki spadajo v posamezno regijo, je objavljen na: https://www.nijz.si/sl/regije.