Z znanjem do boljšega zdravja

Pilotni model prehranskih usposabljanj

22. 11. 2017

Naziv programa: Razvoj trajnostnega modela usposabljanj za zdravo ponudbo v organiziranih sistemih prehrane s predlogom postavitve nacionalne mreže ponudnikov usposabljanj o zdravi pripravi hrane

Skrajšan naslov: Model prehranskih usposabljanj

Trajanje projekta: 1. 1 .2017 – 30.11. 2019

Projekt financira: Ministrstvo za zdravje RS.

Partnerji v projektu: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta      

Vodja projekta: Vida Fajdiga Turk, NIJZ spec.klin.diet.

E-pošta: kuhajmo_zdravo@nijz.si

 

Pilotni Model prehranskih usposabljanj bo temeljil na vzpostavitvi modulov usposabljanj za različne oblike ponudnikov prehrane (vrtci, šole, domovi za starejše, bolnišnice, delovne organizacije), pri čemer bodo upoštevane posebnosti določenih prehranskih smernic ter različne situacije (npr. dietna prehrana, nočno delo).

V sklopu programa  bomo posebno pozornost posvetili:

  • razvoju inovativnega in trajnostno naravnanega modela strokovne podpore organizacijam javne ponudbe prehrane preko praktičnih in teoretičnih usposabljanj;
  • izvedbi pilotnega testiranja modulov za usposabljanje kuharskega osebja;
  • oblikovanju predloga mreže za izvajanje strokovnih usposabljanj kuharskega osebja na nivoju Slovenije.

Program vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, sodelujejo pa tudi:

  • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
  • Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje kmetijskih in živilskih podjetij in Združenje kemijske industrije,
  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola.

Tekom izvajanja pilotnega Modela prehranskih usposabljanj se bodo programu pridružile še druge inštitucije (npr. vzgojno-izobraževalni zavodi, DSOji, zdravstveni domovi, strokovna združenja, nevladne organizacije).


Gradiva:

Povezave: