Z znanjem do boljšega zdravja

Online dogodek: "SUPPORTING OLDER PEOPLE IN REMOTE AREAS IN THE TIME OF COVID19"

09. 11. 2020

Vabimo vas na dogodek mednarodnega projekta NIJZ ASTAHG z naslovom: ˝SUPPORTING OLDER PEOPLE IN REMOTE AREAS IN THE TIME OF COVID19˝ v  sredo, 2. decembra 2020 preko spletne platforme.  

Dogodek se bo dotikal tako aktivnega in zdravega staranja v odmaknjenih področjih kot tudi trenutne situacije COVID-19. V program dogodka smo vključili izkušnje vseh petih držav, ki so del projekta (Italija, Avstrija, Švica, Francija in Slovenija), le-tem pa smo za popestritev dodali še dve državi in sicer Indijo ter Veliko Britanijo.
 
Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do 25. novembra 2020 oziroma do zasedbe mest, s klikom na spletno povezavi.
 
Več o projektu ASTAG si lahko preberete na naslednji povezavi.
 
Celotno vabilo je dosegljivo na naslednji povezavi. 
 
Vljudno vabljeni!