Sistem zdravstvenega varstva

Okrogla miza »Zdravstveno varstvo migrantov in vloga kulturnih mediatorjev v zdravstvu«

29. 05. 2017
Danes, 29.5.2017 je potekala okrogla miza »Zdravstveno varstvo migrantov in vloga kulturnih mediatorjev v zdravstvu«, ki sta jo organizirala Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Dogodek je nastal v okviru projekta IOM/EC Re-Health »Support Member States under particular migratory pressure in their response to health related challenges«, katerega cilj je podpreti države članice EU, ki se soočajo z migracijskimi pritiski (Grčija, Hrvaška, Slovenija in Italija) pri prepoznavanju in ustrezni obravnavi zdravstvenih težav migrantov.
 
V Slovenijiji imamo visok delež migrantov, prav zaradi številnih prebivalcev, ki so rojeni pred letom 1991 v bivši Republiki Jugoslaviji in so pridobili status migrantov, ko se je Slovenija osamosvojila. Leta 2014 je bilo 87 % migrantov, ki so rojeni v bivši Jugoslaviji.
 
Z bolj jasnim informiranjem, večjo dostopnostjo in prilagoditvijo zdravstvenih storitev bi zmanjšali razlike v zvezi z obravnavo migrantov, s tem pa bi se zmanjšalo tudi tveganje za njihovo zdravje.
 
Več informacij najdete v priloženih gradivih. Dokumenti so v angleškem jeziku.