Z znanjem do boljšega zdravja

Odlok o določitvi nalezljive bolezni - MRSA

18. 02. 2015
Za preprečevanje in obvladovanje okužbe s proti meticilinu odporno bakterijo Staphylococcus Aureus, ki ni v neposredni vzročni zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih v zdravstveni dejavnosti (Community Acquired Meticilin Resistant Staphylococcus Aureus – CA-MRSA), se izvajajo ukrepi, določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 in 47/04 – ZdZPZ), ki veljajo za nalezljive bolezni, razvrščene v 2. skupino v skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99).

Datoteke: