Prepovedane droge

Odgovor na članek »Težava nastane, ko več ne gre brez nje«

06. 05. 2019
V nedeljo 5. maja 2019, je v Nedelu novinarka Jana Zupančič Grašič napisala članek z naslovom "Težava nastane, ko več ne gre brez nje". Objavljamo odgovor NIJZ.

Glede na študijo ESPAD v Sloveniji občasno uporablja konopljo 25 % šolajočih se prebivalcev v starosti 15 in 16 let, če pa prištejemo zraven še nešolajoče se mladostnike se ta delež še poveča. V zadnjem letu je med šolajočo mladino konopljo uporabljalo 21 % 15- in 16-letnikov, v zadnjem mesecu pa 12 %. To nas uvršča v sam evropski vrh. Znano je tudi, da mladostniki konopljo v višjem deležu uporabljajo v tistih državah, kjer je večja dostopnost do konoplje. Uporaba konoplje med mladostniki do 7-krat poveča možnost razvoja odvisnosti od konoplje v kasnejšem obdobju, v primerjavi z osebami, ki kadijo konopljo v starosti 22–26 let in seveda tudi negativno vpliva na razvoj možganskega tkiva, ki je tedaj pri mladostnikih v najintenzivnejši razvojni fazi in posledično tudi na nekatere funkcije možganov. Raziskave kažejo, da se pri 50 % rednih uporabnikov konoplje lahko razvije sindrom odvisnosti. Poveča se lahko tveganje za razvoj psihoze pri ranljivih osebah in uporaba konoplje lahko vodi tudi v shizofrenijo. Uporaba konoplje je povezana z večjim številom depresivnih duševnih motenj ter razmišljanja o samomoru in tudi večjim številom poizkusa samomora.

Podatki kažejo, da je legalizacija konoplje povečala njeno uporabo med mlajšimi odraslimi. V Koloradu, kjer so legalizirali konopljo, je delež njenih uporabnikov med mladimi in v drugih populacijskih skupinah v zadnjem letu dni krepko nad nivojem ZDA.  V starostni skupini 18–25 let je ta delež narasel za 9,52 odstotnih točk (z 39,39 % na 48,81 %), kar je 3-krat več kot je bil porast uporabnikov konoplje v zadnjem letu dni v ZDA v istem časovnem obdobju (2,79 odstotne točke).

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje že dolgo časa izvajamo preventivne aktivnosti, pripravili smo priročnik za evalvacijo preventivnih programov, razvijamo mrežo programov zgodnjega odkrivanja drog in obveščanja laične in strokovne javnosti o novih odkritih drogah, svetujemo o nevarnosti drog in se na tem področju povezujemo z nevladnimi organizacijami, ki izvajajo številne preventivne programe po celi Sloveniji, ker se zavedamo, da je to pomemben ukrep pri zmanjševanju škode, ki jo povzroča uporaba konoplje. Ministrstva pa namensko namenjajo finančna sredstva za razvoj in delovanje preventivnih programov.