Z znanjem do boljšega zdravja

Obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem

Cilj raziskovalnega projekta je izpeljati prvo celovito raziskavo spolnosti in stališč v zvezi s spolnostjo na reprezentativnem vzorcu mladostnikov v starosti od 16 do 18 let.

Zajeli bomo poučenost, stališča, vedenje in spolno zdravje mladostnikov, vse vidike spolnega izražanja mladostnikov, ki so jih kot znanstveno najpomembnejše prepoznale tuje raziskave. Raziskava bo dala podatke, ki so pomembni za pojasnjevanje povezanosti seksualnosti mladostnikov z družbenim in kulturnim kontekstom. Pridobljene informacije bodo v pomoč pri oblikovanju politik za promocijo spolnega in reproduktivnega zdravja mladostnikov. Nosilna organizacija raziskovalnega projekta je Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani.