Z znanjem do boljšega zdravja

Obstaja možnost poškodbe z električnim tokom

04. 02. 2014
Zaradi nedavnih vremenskih razmer je v Sloveniji v teh dneh podrtih veliko električnih vodov in odtrganih žic, zato obstaja večja možno poškodb. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje prebivalcem svetujemo, naj se izogibajo kakršnemu koli stiku z vodniki in električnimi žicami. Delo na poškodovanih vodnikih naj opravljajo izključno za to usposobljene ekipe.

Poškodbe z električnim tokom so zelo nevarne. Običajno prizadenejo več organov in se pogosto končajo s smrtjo. Poškodba je posledica spremembe električne v toplotno energijo. Obseg in vrsta poškodbe sta odvisna od napetosti, upornosti telesa, poti električnega toka skozi telo in časa stika. Pri poškodbah z električnim tokom visoke napetosti so poškodovana vsa tkiva med vstopno in izstopno točko električnega toka. Na vstopnem in izstopnem mestu električnega toka opazimo značilno »električno značko«. Pri nižjih napetostih je zaradi upora kože in tkiv poškodba omejena na kožo in podkožje, kjer nastane opeklina. Pri ohlajanju tkiva po poškodbi se telo ohlaja kot radiator (hitreje na površini), zato so najgloblja tkiva huje poškodovana.

Pri električnih poškodbah so možne tudi kasnejše oddaljene okvare tkiv in organov. Smrtno nevarne so motnje srčnega ritma in poškodba srčne mišice, motnje zavesti in dihanja, okvare živčevja: npr. ohromitve in krči, redkeje okvare prebavil in drugih organskih sistemov. Iz poškodovanih mišic in drugih tkiv se sproščajo snovi, ki lahko povzročijo ledvično odpoved. Zato mora poškodovanca vedno pregledati zdravnik, ne glede na čas trajanja stika z električnim vodnikom.

V sklopu prve pomoči je potrebno prekiniti stik z  električnim  tokom ter poskrbeti za varnost reševalca in poškodovanca, nato sledi takojšnje oživljanje, kljub na videz mrtvemu poškodovancu.

Več o tem na naslednjih povezavah:

Kako ukrepati, če led podre električne drogove ali pretrga žice?

  • Ne dotikajmo se pretrganih električnih žic. Takoj obvestimo policijo ali pristojno službo.
  • Če so električne žice padle na avtomobil z voznikom in potniki, naj vsi ostanejo v vozilu. Voznik naj poskusi odpeljati z avtomobilom stran, če je to mogoče.
  • Če se avtomobila ne da odpeljati izpod žic, naj vsi ostanejo v avtomobilu, dokler ne pride pomoč. V avtomobilu so ljudje varni, ne smejo pa se dotikati kovinskih delov avtomobila.

 

Viri:

  • Ahčan U e tal.. Prva pomoč. Priročnik s praktičnimi primeri. Rdeči križ Slovenije, 2006.
  • Rok Simon M. Poškodbe zaradi udara strele (TUKAJ).