Z znanjem do boljšega zdravja

Ob mednarodnem dnevu invalidov - 3. december

04. 12. 2015
V okviru projekta »Občina po meri invalida« je občina Renče - Vogrsko v sodelovanju z NIJZ OE Nova Gorica v letu 2015 prvič v Sloveniji pripravila invalidom prijazen Teden zdravja z namenom ozavestiti ljudi o pomenu zdravega načina življenja. V okviru preventivnih programov javnega zdravja smo uredili dostopnost, tako arhitekturno kot komunikacijsko, za morebitne invalidne obiskovalce. Stojnice, model in predavanja so bile izvedena na prostorih, lahko dostopnih osebam na vozičkih. Istočasno so bila predavanja izvedena s pomočjo prezentacij prilagojenih slabovidnim (veliki kontrasti, velike slike in pisava). Za naglušne smo rezervirali prostor čim bližje predavatelju in s tem omogočili ogledovanje in pripravili prenosnik za morebitno video povezavo s tolmačem Klicnega centra za gluhe.
To je že tretja občina z nazivom »Občina po meri invalida", poleg Ajdovščine in Nove Gorice  s območja OE NG, na kar smo še posebej ponosni. Še naprej se bomo načrtno odzivali na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje in se s tem prizadevali za sožitje in večjo kakovost življenja vseh občanov, ne le invalidov. To je posebej pomembno zato, ker NIJZ v svoji vsebinski filozofiji ima zagovor celostnega pristopa za potrebe vseh, predvsem v intertesu odpravljanja neenakosti v zdravju.
 
Zato čestitam tudi vsem sodelavkam in sodelavcem NIJZ OE Nova Gorica na slehernem tozadevnem prispevku.
 
doc.dr. Marko Vudrag, dr.med
Predstojnik NIJZ OE Nova Gorica