Sporočila za javnost

Nova izdaja Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije za leto 2018

17. 02. 2020
Publikacija Zdravstveni statistični Letopis Slovenije je osvežena s podatki za leto 2018 ter dopolnjena z novim vsebinskim poglavjem o Državnem presejalnem programu za raka dojk - DORA.
Plakat Zdravstvenega statističnega letopisa 2018

KRATKI POUDARKI O ZDRAVJU V SLOVENIJI 2018

Slika 1: Prebivalci, Slovenija, 2018 (Vir: ZRSZ)

V Sloveniji je v letu 2018 prebivalo 2.070.050 prebivalcev.  Gostota naseljenosti prebivalstva, 102 prebivalca/km², je najvišja v osrednjeslovenski regiji in najnižja v primorsko-notranjski regiji.
Rodilo se je 19.245 živorojenih otrok, od tega 52 % dečkov in 48 % deklic. Med živorojenimi je bilo 97 % enojčkov, 3 % pa so predstavljali dvojčki in trojčki.

Slika 2: Živorojeni otroci, Slovenija, 2018 (Vir: NIJZ)

Slika 3: Umrli zaradi nekaterih transportnih nezgod po MKB-10, Slovenija, 2018 (Vir: NIJZ)

Zaradi transportnih nezgod je umrlo 5-krat več moških kot žensk, najpogosteje v nezgodah z avtomobilom. Med vsemi povzročitelji nezgod v cestnem prometu s smrtnim izidom, je bilo kar 26 % oseb alkoholiziranih.
Delež bolniške odsotnosti je bil pri ženskah v primerjavi z moškimi za 55 % višji. Največ so k začasni odsotnosti z dela prispevale bolezni in poškodbe (90 % dni). V povprečju je bilo z dela vsak dan bolniško odsotnih 40.530 oseb.

Slika 4: Povprečno število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega (IO), Slovenija, 2018 (Vir: NIJZ)

Slika 5: Udeležba v programu DORA, Slovenija, 2018 (Vir: OI)

V letu 2018 je bilo v programu DORA opravljenih 90.171 presejalnih mamografij. Da je presejalni program učinkovit, je potrebno da se ga udeleži vsaj 70 % ciljne populacije, kot to predpisujejo evropske smernice.
Izdanih je bilo 18,2 milijonov receptov v vrednosti 516,7 milijonov evrov. Vsak prebivalec Slovenije je v povprečju prejel 8,8 recepta s predpisanimi zdravili v vrednosti 250 evrov.

Slika 6: Najpogosteje izdani recepti za predpisana zdravila po glavnih skupinah klasifikacije ATC, Slovenija, 2018 (Vir: NIJZ)

Slika 7: Zaposleni v zdravstvu, Slovenija, 2018 (Vir: NIJZ)

Število zdravnikov na 100.000 prebivalcev je v Sloveniji, kljub rasti v zadnjih 20 letih, pod povprečjem držav članic EU. Še posebej močno zaostajamo pri številu zdravnikov splošne in družinske medicine.
Tekoči izdatki za zdravstvo so znašali 3.520 milijonov evrov, kar predstavlja 8,2 % bruto domačega proizvoda Slovenije. Največ sredstev (77 %) je bilo porabljenih za financiranje storitev kurativnega zdravljenja, za zdravila in drugo medicinsko blago.

Slika 8: Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo, Slovenija, 2017 (Vir: SURS)

 

Celotna publikacija je sestavljena iz 9 vsebinsko zaokroženih poglavij v katerih je, poleg zanimivih vizualizacij podatkov, zbranih več kot 200 slik ter 250 tabelaričnih prikazov podatkov.

Poleg vsebin, ki jih pripravljamo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, so poglavja dopolnjena s prispevki drugih organizacij, ki zbirajo in se ukvarjajo s podatki, vezanimi na zdravje prebivalstva: Statistični Urad Republike Slovenje, Onkološki inštitut Ljubljana, Agencija RS za okolje, Klinika Golnik, Uprava RS za varstvo pred sevanji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za zdravje, MNZ - Policija, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Zavod RS za zaposlovanje in ostali.

Celotne vsebine so dostopne na spletnih straneh NIJZ, Publikacije -  Zdravstveni statistični letopis.