Z znanjem do boljšega zdravja

Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu - m/ž.

Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu - m

Center za nalezljive bolezni (CNB) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

 • sodelovanje pri izvajanju nalog in programov s področja javnega zdravja;
 • sodelovanje pri ocenjevanju zdravstvenega stanja prebivalstva;
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za načrtovanje, uvajanje in evalvacijo ukrepov na področju javnega zdravja;
 • opravljanje zdravniške službe s področja javnega zdravja;
 • priprava in obdelava podatkov za namen javnega zdravja;
 • sodelovanje pri strokovnemu, raziskovalnemu in pedagoškemu delu;
 • sodelovanje z drugimi strokovnjaki NIJZ, sodelovanje z drugimi institucijami na področju zdravstva in medsektorsko sodelovanje;
 • delo pod nadzorom ali mentorstvom zdravnika specialista;
 • samostojnost pri delu;
 • delo v timu;
 • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
 • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: Doktor medicine ali doktor dentalne medicine z opravljenim strokovnim izpitom;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

Zaželeno:

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje rač. programov Word, Excel, Powerpoint;

Zahtevana dodatna znanja: poznavanje področja nalezljivih bolezni;

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega jezika in drugega svetovnega jezika;

Zaželeno ostalo: natančnost, samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 1 leta s trimesečnim poskusnim delom z možnostjo podaljšanja.

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi in strokovnim izpitom, s pripisom "za razpis Zdravnik brez spec. – CNB".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 27. 11. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi in strokovnim izpitom (s pripisom: »za razpis Zdravnik brez spec. - CNB« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si ).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 27. 11. 2020.