Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž.

Strokovni sodelavec VII/2 (I) - m/ž

Delo se bo opravljalo v Centru za nalezljive bolezni (CNB). Razpisujemo 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje, organiziranje in koordiniranje najzahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava programa dela na posameznem področju;
  • izvajanje nalog skladno s programom dela;
  • priprava in obdelava podatkov s področja delovanja NIJZ;
  • sodelovanje z drugimi sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno;

Zahtevano znanje tujih jezikov: angleški jezik - zelo dobro;

Zahtevane delovne izkušnje: 6 let.

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: mag. družboslovne informatike, mag. uporabne statistike, mag. poslovnih ved, mag. ekonomskih ved oz. mag. drugih družboslovnih in naravoslovnih smeri oz. univerzitetna izobrazba navedenih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje Word, Excel, SPSS, poznavanje programskih orodij za urejanje in analizo podatkov;

Zaželene delovne izkušnje: s področja obdelave podatkov in statističnih analiz ter vizualizacije podatkov;

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega in drugega svetovnega jezika;

Zaželeno ostalo: natančnost, samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Dodaten opis delovnih nalog:

Delo bo obsegalo: priprava, povezovanje in obdelava zdravstvenih in drugih podatkov, njihova analiza in interpretacija.

Organiziranje in koordiniranje zahtevnih nalog na tem področju ter priprava programa dela.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 23. 10. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: "ZA RAZPIS STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - CNB") na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si. V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Možnost prijave do 23. 10. 2020.