Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Razvojno raziskovalni sodelavec III - m/ž

Delo se bo opravljalo v Centru za nalezljive bolezni (CNB). Razpisujemo 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • izvajanje nalog in programov s področja delovanja NIJZ;
  • spremljanje, analiza in interpretacija ter povezovanje zdravstvenih in drugih podatkov ter informacij s posameznih področij;
  • priprava in obdelava podatkov in informacij;
  • sodelovanje pri raziskovalnem in pedagoškem delu;
  • sodelovanje z drugimi strokovnjak NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • samostojnost pri delu;
  • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja;

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: visokošolska 2. stopnje (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno;

Zahtevano znanje tujih jezikov: angleški jezik - zelo dobro;

Zahtevane delovne izkušnje: /.

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: mag. družboslovne informatike, mag. uporabne statistike, mag. poslovnih ved, mag. ekonomskih ved oz. mag. drugih družboslovnih in naravoslovnih smeri oz. univerzitetna izobrazba navedenih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII);

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje Word, Excel, SPSS, poznavanje programskih orodij za urejanje in analizo podatkov;

Zaželene delovne izkušnje: s področja obdelave podatkov in statističnih analiz ter vizualizacije podatkov;

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega in drugega svetovnega jezika;

Zaželeno ostalo: natančnost, samostojnost, zanesljivost, odgovornost in sposobnost za timsko delo.

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Dodaten opis delovnih nalog:

Delo bo obsegalo: priprava, povezovanje in obdelava zdravstvenih in drugih podatkov, njihova analiza in interpretacija.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 23. 10. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: "ZA RAZPIS RRS III-CNB") na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si. V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Možnost prijave do 23. 10. 2020.