Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojni sodelavec - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto: Razvojni sodelavec - m/ž.

Razvojni sodelavec - m/ž

Center za informatiko v zdravstvu (CIZ) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • organizacijsko vodenje, planiranje,  koordiniranje in nadziranje razvojnih projektov;
  • opravljanje zahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava vsebinskih in finančnih planskih dokumentov, priprava potrebnih analiz in  poročil na področju dela;
  • sodelovanje s sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelav­cem;
  • sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: mag. računalništva in informatike, mag. inženir računalništva in informacijskih tehnologij, mag. inženir elektrotehnike ali mag. matematike (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba navedenih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) oz. enaka stopnja izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence.

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov; programiranje; poznavanje računalniških omrežij; poznavanje operacijskih sistemov – osnovno.

Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika.

Zaželena dodatna znanja:

Zaželeno zahtevnejše znanje programiranja in poznavanja operacijskih sistemov ter računalniških omrežij.

Zaželeno dobro poznavanje vodenja IKT projektov, znanje sistemske analize in priprave tehničnih specifikacij ter izkušnje na področju sodelovanja s ponudniki IKT storitev in uporabniki informacijskih rešitev.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Ob prijavi obvezno navedite "za razpis e-Zdravje".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 2. 7. 2020 pošljite prijavo z življenjepisom (s pripisom: »za razpis e-Zdravje« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 2. 7. 2020.