Z znanjem do boljšega zdravja

Razvojni sodelavec - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

RAZVOJNI SODELAVEC - M

Center za informatiko v zdravstvu (CIZ) na NIJZ razpisuje 2 prosti delovni mesti v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

  • organizacijsko vodenje, planiranje,  koordiniranje in nadziranje razvojnih projektov;
  • opravljanje zahtevnejših nalog na področju dela;
  • priprava vsebinskih in finančnih planskih dokumentov, priprava potrebnih analiz in  poročil na področju dela;
  • sodelovanje s sodelavci NIJZ in zunanjimi sodelavci;
  • spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelav­cem;
  • sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: mag. računalništva in informatike, mag. inženir računalništva in informacijskih tehnologij, mag. inženir elektrotehnike ali mag. matematike (VII/2) oz. univerzitetna izobrazba navedenih smeri po prejšnjem izobraževalnem sistemu (VII) oz. enaka stopnja izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence.

Zahtevane delovne izkušnje: 8 let;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov; programiranje; poznavanje računalniških omrežij; poznavanje operacijskih sistemov – osnovno.

Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika.

Zaželena dodatna znanja:

Zaželeno zahtevnejše znanje programiranja in izkušnje s področja sistemske administracije strežnikov in omrežij.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom.

Dodaten opis delovnih nalog:

Skrbništvo nad sistemom, ki obsega strežniško in mrežno infrastrukturo ter uporabniške aplikacije; optimizacija poslovnih procesov informacijskih sistemov; vodenje projektov prenove informacijskega sistema; skrb za informacijsko varnost na nivoju podatkov in omrežij; zaznavanje problematičnih področij in pravočasno ukrepanje; priprave tehnične specifikacije za naročila/javne razpise ter spremljanje razvoja stroke in posredovanje novih znanj sodelavcem.

Kandidati morajo ob prijavi obvezno priložiti potrdilo o doseženi izobrazbi, s pripisom "Za razpis Razvojni sodelavec e-Zdravje".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 22. 9. 2021 pošljite prijavo z življenjepisom ter potrdilom o doseženi izobrazbi (s pripisom: »Za razpis Razvojni sodelavec e-Zdravje« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si ).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Ob prijavi obvezno navedite "Za Razpis Razvojni sodelavec e-Zdravje".

Možnost prijave do 22.09. 2021.