Z znanjem do boljšega zdravja

Poslovni sekretar VI - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto:

POSLOVNI SEKRETAR VI – m/ž

Center za nalezljive bolezni (CNB) na NIJZ razpisuje 1 prosto delovno mesto v Ljubljani.

Vaše delo bo obsegalo:

 • vodenje in opravljanje tehnično-administrativnih opravil za različne OE;
 • vodenje evidenc s področja delovanja NIJZ;
 • skrb za ustrezno pisarniško poslovanje;
 • skrb za arhiviranje;
 • skrb za red in higieno;
 • priprava in kontrola podatkov;
 • priprava podatkov za različne analize ter poročila;
 • sodelovanje pri zbiranju in pripravi gradiv;
 • ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NIJZ;
 • izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
 • opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: VI. stopnja izobrazbe;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil; delo s preglednicami; računalniško oblikovanje; delo z bazami podatkov– osnovno;

Zahtevane delovne izkušnje: /;

Zahtevano znanje tujih jezikov: /;

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: VI. stopnja izobrazbe: poslovni sekretar oziroma izobrazba ekonomske, administrativne ali upravne smeri;

Zaželena rač. znanja: zaželeno zahtevnejše znanje Word-a in Excel-a;

Zaželene delovne izkušnje: zaželene izkušnje pri delu z bazami podatkov, vodenjem evidenc, evidentiranjem pošte, urejanjem arhiva in poznavanjem pisarniškega poslovanja;

Zaželeno znanje tujih jezikov: dobro znanje angleškega jezika.

Nudimo:

Zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 12 mesecev s trimesečnim poskusnim delom. Od kandidatom pričakujemo samostojnost, zanesljivost, odgovornost, samoiniciativnost, nekonfliktnost in sposobnost za timsko delo.

Ob prijavi priložite potrdilo o doseženi izobrazbi in obvezno navedite "ZA RAZPIS POSLOVNI SEKRETAR VI - CNB ".

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 22. 10. 2021 pošljite prijavo z življenjepisom in potrdilom o doseženi izobrazbi, (s pripisom: »ZA RAZPIS POSLOVNI SEKRETAR VI – CNB« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 22. 10. 2021.