Z znanjem do boljšega zdravja

Laboratorijski tehnik III - m/ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje v skladu s 25. členom Zakona o delovnih razmerjih in določili Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje objavlja naslednje prosto delovno mesto

LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Center za zgodnje odkrivanje raka (CZOR), program SVIT razpisuje 1 delovno mesto v Ljubljani.

 

Vaše delo bo obsegalo:

  • opravljanje laboratorijskih del;
  • priprava opreme, pribora, materialov in prostorov v povezavi z delom;
  • sodelovanje pri vzdrževanju, ažuriranju in programirani obdelavi podatkov (računalniško podprti sistemi);
  • skrbništvo nad  splošno in merilno opremo (aparature), neposredno povezanimi s strokovnim delom;
  • vzdrževanje ter kontrola reda in higiene v delovnem prostoru;
  • ravnanje po veljavnih dokumentih sistema kakovosti, v povezavi z nalogami iz tega opisa delovnega mesta  in v skladu  s posebnimi pooblastili v sklopu vodenja kakovosti;
  •  izvedba nalog v skladu s splošnimi akti NIJZ;
  •  opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NIJZ po nalogu vodje ali direktorja.

 

Zahtevani pogoji:

Zahtevana pokl./strok.izobrazba: srednja V. stopnja izobrazbe - Tehnik laboratorijske biomedicine ter opravljen strokovni izpit za poklic Tehnik laboratorijske biomedicine;

Zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil - osnovno; delo s preglednicami - osnovno; računalniško oblikovanje - osnovno; delo z bazami podatkov– osnovno,

Zahtevane delovne izkušnje: /

 

Zaželeno:

Zaželena pokl./strok.izobrazba: srednja V. stopnja izobrazbe oz. srednja strokovna V. stopnja izobrazbe drugih smeri, ki vključujejo potrebna znanja in kompetence ter opravljen strokovni izpit sorodnih smeri;

Zaželena rač. znanja: zahtevnejše oz. napredno znanje Word in Excel;

Zaželeno znanje tujih jezikov: aktivno znanje angleškega jezika (pisno in ustno);

Zaželene osebne lastnosti kandidata: zelo dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, natančnost, zanesljivost, samostojnost pri delu, odgovornost in sposobnost za timsko delo;

Zaželene izkušnje: Najbolj ključne so izkušnje in motivacija za delo na področju laboratorijske dejavnosti in poznavanje delovanja programa SVIT.

 

Nudimo:

Nudimo zanimivo in raznoliko delo z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje se sklepa za določen čas 6 mesecev oz. do 25. 3. 2023, za nadomeščanje začasno odsotne zaposlene, z dvomesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v laboratoriju na Tehnološkem parku v Ljubljani.

Delo bo obsegalo:

- sprejem in analiza vzorcev blata,

- priprava analizatorjev za delo in priprava reagentov,

- spremljanje dokumentacije, postopek izvedbe in verifikacija predanalitičnih napak.

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam do vključno 24. 9. 2022 pošljite prijavo z življenjepisom, potrdilom o doseženi izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu (s pripisom: »ZA RAZPIS LAB. TEHNIK III - CZOR« na e-pošto: kadrovska.sluzba@nijz.si.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu: kadrovska.sluzba@nijz.si.

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi.

Možnost prijave do 24. 9. 2022.